Nyheder

CENTER FOR CIRKULÆR KEMI - FÅ HJÆLP TIL AT SUBSTITUERE SKADELIG KEMI I PRODUKTER OG PRODUKTION

I Center for Cirkulær Kemi arbejder vi med at identificere muligheder og barrierer for substitution af kemi generelt og i udvalgte brancher. Vi udarbejder analyser, afholder inspirationsarrangementer og samarbejder med virksomheder om konkrete substitutionsprojekter. Vi kan også pege på alternative stoffer og vurdere hvilke sundheds- eller miljømæssige gevinster en virksomhed vil kunne opnå, eller hvordan en substitution vil kunne bidrage til den cirkulære økonomi i virksomheden eller i andre led i værdikæden.

Vi tilbyder blandt andet inspirationsoplæg om substitution til grupper af virksomheder og individuel rådgivning og støtte til at komme i gang. Jeres virksomhed kan få inspiration og rådgivning, synliggøre jeres indsats på området og bidrage til at inspirere andre via Center for Cirkulær Kemi.

For at skabe de bedste resultater stiller vi gennem vores aktiviteter forskellige fagligheder gratis til rådighed for motiverede virksomheder: Kemikere, proces- og byggerieksperter, arbejdsmiljøfolk, samfundsøkonomer, kommunikationsfolk og antropologer.

Særligt for byggeri, emballage samt fødevarer og proces

Vi arbejder særligt med virksomheder inden for byggeri, emballage samt fødevarer og proces. Områderne er udvalgt, fordi der her er store potentialer for substitution og cirkulær økonomi. 

Center for Cirkulær Kemi er er en del af en aftale om en ny Fælles Kemiindsats, som blev indgået mellem den tidligere regering og Folketinget den 17. november 2018. Aftalen løber fra 2018 til 2021. Centret finansieres af Miljøstyrelsen, og drives af det rådgivende ingeniørfirma Niras.