Velbesøgt Open Space konference sætter punktum for CCK’s arbejde

Nyhed

Kemiindsats 2018-2021 udløber ved årets udgang og skal erstattes af en ny. Center for Cirkulær Kemi (CCK) lukker i den forbindelse også ned. Årskonferencen den 23. november, der blev afholdt online som et såkaldt Open Space, blev derfor også den sidste af en lang række kurser, webinarer og konferencer, der er blevet afholdt siden oprettelsen af centeret i 2019.

Indsatsen, der skal dække de kommende fire år, er under forhandling. Det betyder, at Miljøstyrelsen ikke har en endelig afklaring af, hvordan opgaverne kommer til at se ud fremadrettet, men kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, Magnus Løfstedt, kom med nogle bud i sit indledende indlæg på konferencen.

- Jeg er helt sikker på, at indsatsen de næste fire år kommer til at handle om, hvad der skal være Danmarks bidrag til at realisere de mål, som fremgår af EU Kommissionens strategi for bæredygtig brug af kemikalier. Strategien indeholder mange af de temaer, som CCK har arbejdet med de seneste små tre år. Så selvom CCK lukker ned, så betyder det ikke, at dagsordenen også lukker, sagde han og pegede på, at arbejdet i høj grad kommer til at handle om at få adresseret nogle af de barrierer, som forhindrer, at vi i større målestok kan få koblet cirkularitet ind i kemikaliedagsordenen.

Danmark står i en god position

- Det har været det store dilemma gennem mange år. Hvordan sikrer vi på den ene side, at vi kan genbruge eller genanvende materialestrømmene? Og på den anden side: Hvordan kan vi gøre det, uden at vi samtidig får recirkuleret de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som tidligere har været tilladt at anvende i de oprindelige materialer? Det er et svært dilemma at løse. Og oven i det: Hvordan gør man det så til en god forretning at arbejde med det her? Det er også rigtig vigtigt at komme med løsninger på, sagde han.

Magnus Løfstedt mente, at vi i Danmark står i god position til at drive den udvikling, fordi mange danske virksomheder er optaget af den dagsorden.

- Det ser vi blandt andet på det arbejde, som er gjort i CCK, men også på et stigende antal ansøgninger til MUDP-projekter (Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram), som omhandler kemi. Og så har vi i Danmark en tradition for samarbejde og åbenhed mellem virksomheder og myndigheder, sagde han.

Se hele Magnus Løfstedts indlæg her

Center for Cirkulær Kemi opsummerede herefter under overskriften "Vi er blevet klogere" de sidste 3 års arbejde i CCK regi.

Du kan se indlægget "Vi er blevet klogere" her

Anderledes konferenceformat med stort engagement

Efter den rammesættende indledning foregik resten af årskonferencen som et ’Open Space’ - en særlig mødeform, hvor deltagerne i fællesskab skaber både dagsorden, emner, debat og ideer.

Oplægget til konferencen lød: Trods en mangeårig indsats for at nedbringe og substituere brugen af skadelige kemikalier påvirkes vores miljø, arbejdsmiljø, sundhed og mulighed for at skabe et bæredygtigt samfund stadig. Men hvad kan og skal vi stille op? Kan vi bruge den cirkulære dagsorden som løftestang? Kan vi gøre substitution til en god forretning? Skal vi i Danmark være med til at drive udviklingen og være foregangsland? Eller skal vi vente på lovgivningen?

På den baggrund blev deltagerne opfordret til at byde ind med vinkler på et fælles Google Jamboard, som herefter blev grupperet i temaer og diskuteret i break out grupper. Hovedpointerne fra diskussionerne blev kort fremlagt i plenum. Blandt de temaer, der blev diskuteret var blandt andet værdikæder, genanvendelse, forbrugersikkerhed og transparens, substitution med et arbejdsmiljømæssigt perspektiv, indkøbsaftaler, krav til leverandørerne og sikker og bæredygtig emballage.

- Konferenceformen med Open Space skabte et særligt engagement hos deltagerne – alle tog medansvar for konferencens indhold og diskussioner, sagde Mikael Hallstrøm Eriksen efter konferencen. Mikael er chefkonsulent hos NIRAS og Center for Cirkulær Kemi.

Se hovedpointerne fra gruppernes arbejde her

Mange vinkler på substitution

CCK er støttet af et Advisory Board og et par af medlemmerne var inviteret til at deltage i den afsluttende opsamling, heriblandt Karin Klitgaard, der er miljøchef i DI. Hun bed mærke i, at diskussionerne på konferencen afspejlede, hvor mange forskellige vinkler, der er på substitution.

- I har diskuteret alt fra produktdesign til genanvendelse, og alt hvad der ligger derimellem af indkøb, interne processer i virksomheder og forbrugernes rolle. Diskussionerne viser også, at der ikke er nogle lette løsninger, sagde hun.

Men måske er der gode nyheder på vej for de virksomheder, som gerne vil være med til at drive udviklingen, men som oplever en ulige konkurrencesituation i forhold til import af varer fra lande uden for EU.

- Vi har en forventning om, at Ecodesigndirektivet vil blive udvidet til at omfatte alle produkter, ikke kun de energiforbrugende, som det er nu. Hvis vi får krav til kemien i produkter - omsat til ecodesign - så vil der komme til at gælde de samme regler for produkter produceret i EU, som dem vi importerer, og det vil udjævne forholdet. I var også meget enige om, at der er behov for større gennemsigtighed. Her er der ingen tvivl om, at det digitale produktpas kan være med til at hæve gennemsigtigheden, sagde hun.

Se panelets opsamlende kommentarer her

Udover Karin Klitgaard bestod panelet af Jakob Zeuthen, miljøchef i Dansk Erhverv, Lone Mikkelsen fra Rådet for grøn Omstilling og Miljøstyrelsens Magnus Løfstedt.