Center for Cirkulær Kemi årskonference 2021

Skadelige kemikalier påvirker vores mulighed for at skabe et bæredygtigt samfund – hvad gør vi ved det, i dag og i morgen?

Trods en mangeårig indsats for at nedbringe og substituere brugen af skadelige kemikalier påvirkes vores miljø, arbejdsmiljø, sundhed og mulighed for at skabe et bæredygtigt samfund stadig. Men hvad kan og skal vi stille op? Dette er temaet for den konference, som Center for Cirkulær Kemi og Miljøstyrelsen inviterer til den 23. november 2021.

Konferencen afholdes hos Miljøstyrelsen i Odense og samler producenter, leverandører, forskere, myndigheder og andre aktører for at diskutere, hvordan vi holder fokus i arbejdet med at substituere skadelige kemi og skaber resultater.

Vær med til at sætte dagsordenen

Problemet er reelt, men kan vi bruge den cirkulære dagsorden som løftestang? Kan vi gøre substitution til en god forretning? Hvordan kan vi i Danmark være med til at drive udviklingen og være foregangsland? Eller skal vi vente på lovgivningen? Disse og mange andre spørgsmål skal vi drøfte på konferencen, der afholdes som et ‘Open Space’ - en særlig mødeform, hvor deltagerne i fællesskab skaber både dagsorden, emner, debat og ideer.

Derfor kan du se frem til en unik dag med nyt netværk og mulighed for at få drøftet de aspekter af den skadelige kemi, der betyder noget for dig. Det kan fx være konkrete udfordringer med at reducere mængder af et specifikt stof, hvordan du stiller de rigtige krav til leverandørerne, eller hvordan du gør substitution af kemikalier rentabelt – du bestemmer!

Miljøstyrelsen stiller med en række repræsentanter for at høre dagens diskussioner.

Hos Miljøstyrelsen og Center for Cirkulær Kemi glæder vi os til at se dig til en spændende dag.

Konferenceprogram

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst
Kl. 10.15 – 11.10: Åbning af ’Open Space’: Præsentation af den brændende platform, generering af dagsorden og emner/grupper
Kl. 11.10 – 12.00: Gruppedrøftelser med fokus
Kl. 12.00 – 12.45: Frokost
Kl. 12.45 – 13.30: Gruppedrøftelser med fokus
Kl. 13.30 – 13.45: Kaffepause
Kl. 13.45 – 14.30: Gruppedrøftelser med fokus
Kl. 14.30 – 14.15: Fælles refleksion og paneldiskussion med Center for Cirkulær Kemis advisory board


Praktisk

  • Link til tilmeldingsside
  • Deltagelse er gratis
  • Arrangementet er for alle interesserede
  • Tilmeldingsfrist: 17. november 2021

Hvad er en ‘open space’ konference?

En ‘open space’ konference er en konference, hvor deltagerne sammen beslutter, hvad der skal drøftes og tales om. Center for Cirkulær Kemi præsenterer dagens emne, og hvorfor det er vigtigt, at vi handler nu. I en fælles brainstorm defineres de emner og spørgsmål, dagen skal dreje sig om.

Derefter vælger du, hvad du vil være med til at drøfte og går derhen. Opdager du undervejs, at du hellere vil gå et andet sted hen, så er det helt tilladt. Som du ville gøre i pausen ved almindelige konferencer, går du hen til dem, du gerne vil tale med om noget, der er vedkommende for dig. Der gennemføres tre runder drøftelser. Drøftelserne faciliteres af rådgivere og eksperter fra Center for Cirkulær Kemi samt andre eksperter på området.

Du skal blot møde op og have overvejet, hvad du gerne selv vil gøre, og hvad du gerne ser, at andre gør som afsæt for, at vi sammen kan finde de emner og temaer, der er mest relevante.

Efter konferencen samles der op på de mange gruppedrøftelser på www.cirkulærkemi.dk og alle gode forslag og idéer bliver afleveret til Miljøstyrelsen, som har finansieret Center for Cirkulær Kemi i perioden 2019-2021.