Oplæg fra CCK årskonference 2020 om PFAS

Substitution af PFAS: Hvad gør man, når et forbud rammer en stofgruppe?

Ny lovgivning er en af de stærkeste drivere for substitution af skadelig kemi. Stofgruppen af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) står over for et EU begrænsningsforslag, der er planlagt til at træde i kraft i 2025. Forbuddet vil have konsekvenser for virksomheder i mange forskellige brancher og i alle led i værdikæden. Arbejdet med udfasning af PFAS-forbindelser er allerede i gang hos myndigheder, producenter og brugere, og i løbet af dagen vil vi belyse substitution af problematiske kemiske stoffer fra flere forskellige vinkler. Mød myndigheden, forskeren og slutbrugeren og få viden og inspiration med hjem til din egen virksomhed.

VELKOMST OG RAMMESÆTNING FOR KONFERENCEN

Optagelse af velkomst ved Magnus Løfstedt, Kontorchef i Miljøstyrelsens kemikaliekontor og optagelse af Introduktion til Center for Cirkulær Kemi (optagelse) chefkonsulent Astrid Berg fra NIRAS, programleder for Center for Cirkulær Kemi, indleder konferencen.

EN BRÆNDENDE PLATFORM

Vi afdækker den brændende platform og får overblik over de politiske tiltag, der er sat i gang og de faglige initiativer, der lige nu kører, både på EU-plan og i Danmark.  Sammen med Sverige, Nederlandene, Tyskland og Norge er Danmark gået med i arbejdet med at få reguleret skadelige fluorstoffer. På CCK årsmødet vil Miljøstyrelsen fortælle om hvad fluorstofferne er for nogen stoffer, hvilke problemer de giver, hvor de bruges og hvordan de er reguleret i dag. Desuden vil vi orientere om det omfattende arbejde, der gøres i de 5 lande med at få indsamlet al viden, hvad status er med projektet, og hvordan vi forventer processen skal køre frem til det endelige restriktionsforslag. Oplæg ved funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen

Download brændende platform her

Se optagelse af præsentationen En brændende platform

SUCCESFULD SUBSTITUTION – CASE OM UDFASNING AF PFAS I BRANDSLUKNINGSSKUM

Vi belyser substitution gennem en case-historie. Søren Herskind, som er brandchef i Københavns Lufthavn, vil fortælle om den rejser de har været på i forhold til at få faset PFAS-stofferne ud af det brandslukningsskum, der anvendes i lufthavnen. Hør om hvad der motiverede dem til at gå i gang; hvilke udfordringer der har været undervejs og hvilke erfaringer de har med de produkter, der bruges i dag. Brugen af PFAS og PFOS har være standard i skumvæsker beregnet til slukning af væskebrande i mange år og Københavns Lufthavn med deres arbejde været med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. De har blandt andet deltaget i videnskabelige tests i Frankrig, hvor de var med til at demonstrere, at miljøvenligt skumvæske uden PFAS fungerer ligeså godt som konventionelle typer. Søren Herskind vil også supplere med de erfaringer, som Lars Andersen fra Flyvestation Skrydstrup har som bruger af de PFAS fri skumslukningsprodukter i deres arbejde.

Download brandslukningsskum her

Se optagelse af præsentationen af Succesfuld substitution

SUCCESFULD SUBSTITUTION – CASE OM SCANDI BYGS REJSE MED SUBSTITUTION AF PFAS OG ANDRE UØNSKEDE KEMIKALIER

Hvordan undgår man som byggevirksomhed at bruge uønskede kemikalier i sine byggerier? Hvilke krav skal man stille til leverandørerne? Og hvordan sikrer man sig, at de bliver overholdt? Hør HSE Koordinator hos Scandi Byg, Thomas Sørensen, fortælle om virksomhedens erfaringer med at bruge Svanemærket som driver for substitution af PFAS og andre uønskede kemikalier. Scandi Byg leverer modulbyggeri til det danske og internationale marked.

Download Scandiby her

Se optagelse af præsentation (forringe lydkvalitet)

MILJØMÆRKNING SOM REDSKAB TIL SUBSTITUTION AF PFAS OG ANDRE UØNSKE KEMIKALIER

Der er stigende interesse for Svanemærket byggeri fra både bygherre, entreprenører og leverandør og private forbrugere. Svanemærket stiller skrappe krav til indholdet af kemikalier i produkter og hjælpestoffer – både i forbrugerprodukter og byggerier. Hør kriterieudviklingschef hos Miljømærkning Danmark, Lisbeth Engel Hansen, fortælle om, hvorfor og hvordan miljømærkning er et effektivt redskab til at undgå uønskede kemikalier i værdikæden – herunder PFAS.

Download Miljømærkning her

Se optagelse af præsentatioen om miljømærkning

SAFE AND SUSTAINABLE BY DESIGN

Kan vi gennem design og produktudvikling undgå de farlige stoffer?Vi ser på begrebet ’Safe and Sustainable by Design’ Oplæg ved Xenia Trier, Det Europæiske Miljøagentur. Xenia arbejder i krydsfeltet mellem videnskab og politik og i samarbejde med EU agenturerne ECHA og EFSA for at give evidensbaseret rådgivning om risikostyring af kemikalier til EU-beslutningstagere. Aktuelle emner spænder fra nye risici og deres påvisning, meget vedvarende kemikalier (inklusive PFAS), blandinger, gruppering, human bioovervågning, indikatorer og innovation i kemikalier og produkter, der er sikre-og-cirkulære-for-design - med det formål at støtte en overgang til en cirkulær og giftfri økonomi. Hun har tidligere arbejdet med forskning og kontrol af fødevarekontaktmaterialer på DTU’s Fødevareinstitut.

Download Safe and Sustainable by Design her

Se optagelse af præsentationen af Safe and sustainable by design

Årskonferencen blev afholdt som et webinar den 3. december 2020, 10-14