Kemi i byggeriet: Se eller gense oplæggene fra det velbesøgte webinar

Nyhed

Nu kan du se webinaret om uønsket kemi i byggeriet, som blev afholdt den 16. september 2021.

Introduktion til webinaret 'Uønsket kemi i byggeriet’

Gitte Andersen fra NIRAS, Center for Cirkulær Kemi, bød velkommen og fortalte om CCK.

Se optagelsen af Gitte Andersens intro

Hent præsentationen af introen.

Det kemiske indeklima i eksisterende byggeri – herunder de overvejelser, der skal gøres i forbindelse med renoveringer

Jesper Jørgensen, Afdelingsleder hos NIRAS' byggeri, hvor han b.la. arbejder med miljøkortlægning af forurenede bygninger, præsenterede blandt andet et par virksomhedscases, hvor kemien har været problematisk.

Se optagelsen af Jesper Jørgensens indlæg

Hent præsentationen om det kemiske indeklima i eksisterende byggeri.

Substitution af farlige stoffer i fugemasser

Christian Beldam, regionsdirektør Skandinavien hos Soudal, der producerer fugemasser, lim og polyurethanskum til professionel og privat brug, præsenterede deres arbejde med udfasning af uønskede kemikalier i deres fugemasser. Christian kom også ind på udfordringer omkring kemien i emballager.

Se optagelsen af Christian Beldams indlæg

Hent præsentationen om farlige stoffer i fugemasser.

Da Christians indlæg var optaget på forhånd, har han efterfølgende svaret på spørgsmålene, som blev stillet i chatten til hans indlæg. Hans svar fremgår nedenfor.

? Du siger at I oplever større efterspørgsel efter miljørigtige produkter. Oplever I også at der er en villighed til at betale mere for disse produkter?

SVAR: Vi oplever at der er en villighed til at betale lidt mere, for at sikre at man overholder retningslinier og certificeringer. Villigheden er dog en hårfin balance fortsat, grundet at vi fortsat bygger for mange projekter, der har kortsigtede økonomiske målsætninger og derfor er fokus fortsat primært på her og nu pris. Vi skal frem til livscyklus modeller, der indbefatter byggeriets pris/værdi over tid, før det ændrer sig radikalt.

? Emballagen er af plast (fossilt), men det er selve produktet vel også?

SVAR: Det er korrekt men det er også et område, der er under udvikling. Inden længe kan Soudal præsentere en bæredygtig nyhed på dette område.

? Har I overvejet at få svanemærket jeres fugemasser?

SVAR: Det er bestemt et emne vi arbejder med, ikke mindst fordi vi i dag har mere end 50 produkter ,der opfylder kravene, og dermed må anvendes i Svanemærkede byggerier. Vi er dog stadig usikre på om forbrugerne vil betale den merpris, der er forbundet med en sådan certificering.

? Har du kendskab/erfaring for slutbrugere der ønsker dokumentation for at jeres produkter er fri for konserveringsmidlet MI?

SVAR: Nej det spørgsmål har jeg ikke mødt før.

?Der har tidligere været problemer med andre stoffer i pu frie skum typer, herunder opløsningsmidler. Er det stadig gældende?

SVAR: Det primære problem med skum er jo isocyanater, hvilket vi har et alternativ til i dag med vores SMX skum, der er fri for disse. Det opløsningsmiddel, der er i skum i dag, er propan/butan gas og er typisk malkode 1-3 eller 2-3, men vi arbejder på alternative drivmidler, for at komme dette til livs (kulsyre osv.).

Arbejdet med det svanemærkede børnehus i Gladsaxe Kommune

Mikael Halstrøm Eriksen, NIRAS og CCK, fortalte om arbejdet med et svanemærkede børnehus i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe har et mål om at alle børnehuse skal være svanemærkede - i denne sag bygges børnehuset af nedrivningsmaterialer fra den skole der tidligere lå på grunden, hvilket er udfordrende i forhold til kemiske stoffers sporbarhed og mærkning af genbrugsmaterialerne. Der kommer en CCK rapport sidst på året om arbejdet med børnehuset.

Se optagelsen af Mikaels oplæg

Hent præsentationen af om børnehuset.