Kemi i emballager: Se eller gense oplæggene fra det velbesøgte webinar

Nyhed

Nu kan du se webinaret om uønsket kemi i emballager, som blev afholdt den 26. oktober 2021.

Tak til en yderst oplagt trio af oplægsholdere og en kæmpe deltagerskare. Vi var vidt omkring, bl.a. affaldssortering, krav til genanvendelsesmaterialer, sporbarhed og transparens samt spørgsmålet om afklaring af lovning og infrastruktur.

Introduktion til webinaret 'Uønsket kemi i byggeriet’

Chefkonsulent Astrid Berg fra NIRAS, programleder for Center for Cirkulær Kemi, byder velkommen og fortæller om Center for Cirkulær Kemis arbejde.

Se indlægget af Astrid Berg

Hent præsentationen af Astrid Berg

 

Plastikfri og kemifri fødevareemballage

Mette Vinding, CSR chef hos Re-Bag, præsentede virksomhedens arbejde med kemifri emballager, særligt deres pilotprojekt omkring udviklingen af en bæredygtig og cirkulær Take-Away emballage.

Se indlægget af Mette Vinding

Hent præsentationen af Mette Vinding

Mette omtalte i sit oplæg en LCA rapport om engangsemballage. "Miljøvurdering af engangsemballage til take away af mad - Kortlægning og LCA screening" udarbejdet af Force Technology kan downloades herfra

 

Kemi som en udfordring i bæredygtige emballager – med fokus på karton, papir og plastik

Gitte Haar, centerleder for Center for Cirkular Økonomi samt Bestyrelsesmedlem i KLS Pureprint og Plus Pack, satte diskussionen om emballager på en spids.

Se indlægget af Gitte Haar

Hent præsentationen af Gitte Haar

Når den omtalte Hvidbog publiceres, kan den købes via hjemmesiden https://c-c-e.dk/., hvorffra også andre bogtitler er tilgængelige.

 

Emballagestrategi med fokus på bæredygtighed

Stine Mortensen, Nordic Innovation Manager hos Midsona, fortalte om Midsonas arbejde med bæredytige emballager samt en case om skifte fra mikset PET emballage over i en PP monoplast.

Se indlægget af Stine Mortensen

Hent præsentationen af Stine Mortensen

 

Afsluttende debat og spørgsmål

Se optagelsen her


Husk CCK holder årskonference den 23. november i Odense sammen med Miljøstyrelsen. Du kan være med til at sætte fokus på de næste skridt - hvad kan vi selv gøre.

Læs mere her og tilmeld dig: https://www.niras.dk/arrangementer/cck-aarskonference-2021/