Kemi i fødevareindustri/ proces: Se eller gense oplæggene fra det velbesøgte webinar

Den danske fødevarebranche arbejder løbende med at reducere kemikalier i produktions-flowet. Alligevel er der stadig et betydeligt kemikalieforbrug, som enten kan reduceres eller erstattes med andre mindre farlige kemikalier - eller med helt nye metoder. På CCK-webinaret den 20. maj satte CCK fokus på branchen. Her kan du se eller gense de enkelte oplæg og hente præsentationerne.

Introduktion til webinaret 'Uønsket kemi i fødevareindustri/proces’

Chefkonsulent Camilla Damgaard fra NIRAS, styregruppemedlem og kvalitetsansvarlig for Center for Cirkulær Kemi, bød velkommen og fortalte om CCK.

Se indlægget af Camilla Damgaard
Hent præsentationen af Camilla Damgaard

Vandgenbrug og mikroforurening (Carlsberg case)

Søren Nøhr Bak, Ekspertisedirektør for vand i fødevareindustrien, NIRAS, præsenterede overvejelser og praktiske erfaringer omkring kemiske mikroforurening i forbindelse med Carlsbergs store vandgenbrugsprojekt i Fredericia-anlægget, som er sat i drift dette forår og producerer vand, som bl.a. genanvendes til rengøring af procesudstyr.

Se optagelsen af Søren Nøhr Baks indlæg
Hent præsentationen om Carlsberg case

Udfasning af de farlige kemiske stoffer i mejeribranchen

Christian Bruun Kastrup, chefkonsulent Mejeri, fra Landbrug & Fødevarer fortalte med udgangspunkt i mejeribranchen om de problemstillinger, der er i både primærproduktionen hos landmændene og hos Fødevareindustrien i forhold til at få udfaset de farlige kemiske stoffer fra både den daglige drift og fra det cirkulære kredsløb.

Se optagelsen af Christian Bruun Kastrups indlæg
Hent præsentation om mejeribranchen

Miljømærkede rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien

Birgitte Holm Christensen, NIRAS, gjorde stand-in for Lise Glad, Miljømærkning Danmark, der var optaget andetsteds. Vi hørte om, hvordan produktionsudstyret i levnedsmiddelindustrien ikke altid behøver at blive desinficeret, og hvordan man kan fjerne fedt, proteiner og andet snavs fra produktionsudstyr og samtidig begrænse miljøpåvirkningen fra de anvendte kemikalier.

Se optagelsen af Birgittes indlæg
Hent præsentation om miljømærkede rengøringsmidler

25 timers gratis rådgivning

Der er hjælp at hente for små og mellemstore virksomheder, der mangler den nødvendige inspiration, viden og værktøjer til at substituere uønskede stoffer fra deres produkter eller processer. Hos Center for Cirkulær Kemi (CCK) er det nu muligt at få op til 25 timers gratis rådgivning. Tilbuddet gælder virksomheder og organisationer inden for byggeri, emballage samt fødevarer og proces.

Se Camillas annoncering her eller læs mere på hjemmesiden