Byggeri

Byggeri står for 40 % af materialeforbruget i verden og 39 % af den totale affaldsmængde i Danmark. Selv om genanvendelsesgraden er høj, så er der stort potentiale for at løfte kvaliteten af genanvendelsen. Herudover er byggeriet kendetegnet ved at have et stort kemikalieforbrug, hvilket gør det til et vigtigt indsatsområde i forhold til substitution af skadelig kemi. 

Kemien i den eksisterende bygningsmasse kan både udgøre et problem for brugerne af bygningen og ved genbrug og genanvendelse af byggematerialerne, hvor det er nødvendigt at undgå at sprede forurening. Desuden indgår der mange kemiske produkter som for eksempel malinger, lakker, bindemidler og fyldestoffer under selve opførelsen af byggerierne, og de indeholder ofte problematiske/uønskede stoffer.

Du kan læse de første cases inden for byggeri i boksen øverst til venstre, og flere cases er under udarbejdelse.