Per Aarsleff A/S er godt i gang med substitution af uønsket kemi

Foto: Aarsleff

Center for Cirkulær Kemi (CCK) har hjulpet med at screene og kvalitetsvurdere en lang række kemikalier hos entreprenørkoncern Per Aarsleff A/S. Rådgivningen har for alvor skubbet substitutionsindsatsen i gang i koncernen.

Per Aarsleff A/S er en førende dansk entreprenørkoncern med speciale i at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser koncernen projekter i det meste af verden.

Aarsleff har omkring 1.560 kemikalier registreret i kemikaliestyrings- systemet Dansk Kemidatabase, som anvendes af hele Per Aarsleff A/S. Aarsleff har kriterier for uønskede kemikalier, som anvendes til at screene alle kemikalier i kemidatabasen. Screeningen foretages også ved indkøb af nye kemikalier, når brugeren rekvirerer sikkerhedsdatabladet og ansøger om at få det ind i databasen. Kemikalier, som ikke kan leve op til kemikaliekriterierne, bliver afvist med en kommentar i en særskilt kolonne.

Substitution tager tid

Aarsleff har netop færdiggjort implementeringen af Dansk Kemidatabase. I den forbindelse er der blevet ryddet op i kemikalierne, og man har sikret sig, at der er dokumentation for de kemikalier, der er blevet registreret. Næste skridt var at gå systematisk i gang med at screene for de kemikalier, man ønskede at substituere. Derfor var det god timing, at de hos Aarsleff blev opmærksomme på, at der kunne hentes 25 timers gratis rådgivning fra CCK til at sætte processen i gang, da det er en opgave, der kræver tid og ressourcer.

- Aarsleff har fået screenet de over 1.500 kemikalier, som vi har registreret. Ud af dem var 200 markeret som afvist i databasen, dvs. at der er tale om kemikalier, som vi ikke ønsker at anvende pga. deres farlighed, men endnu ikke har fundet et alternativ til. Herefter fokuserede CCK på de 12 kemikalier, som bruges på fleste arbejdssteder i virksomheden. Ud af de 12 har CCK ved at kontakte leverandørerne fundet frem til substitutionsmuligheder for syv af dem, og to produkter har leverandøren opdateret indhold på, så de ikke længere er afvist. De syv produkter vil nu gennemgå en kvalitetsmæssig vurdering for afklaring, om de kan substitueres direkte og stadig opfylde kvalitetskrav fra kunderne, fortæller Hanne Schack Blichmann, der er arbejdsmiljøsupervisor hos Aarsleff.

Hos Aarsleff vil man nu arbejde videre med processen. Hanne Schack Blichmann vil dog ikke anbefale en metode, hvor man udelukkende læner sig op ad leverandørernes vurderinger.

- Problemet kan jo være, at den enkelte leverandør måske ikke har et mindre farligt produkt på hylderne, men at en anden leverandør har. Derfor må vi tage fat i de folk i Aarsleff, som arbejder med det pågældende produkt for at finde ud af, hvordan de bruger det, for så at afsøge markedet for alternative produkter, som kan det samme og er mindre farlige for miljø og arbejdsmiljø. Der ligger et stort arbejde i den opgave, så det er nok nødvendigt at budgettere med ekstern ekspertise for at komme i mål, siger hun.

God kemifaglig sparring

Selvom de 25 timer ikke rakte så langt, er Hanne alligevel tilfreds med rådgivningen fra CCK-eksperterne.

- Vi har fået god kemifaglig sparring, vi er kommet godt i gang, og der er sat skub i arbejdet med substitution af farlig kemi. Vi ved også, at det er en proces der tager tid, og indtil vi finder rigtige alternativer må fokus være på, at vi håndterer de farlige kemikalier på en sikker måde, siger Hanne Schack Blichmann.