Dan Jord A/S vil af med problematiske kemikalier på anlægsprojekter

COLOURBOX46239894

Dan Jord A/S har godt styr på de kemikalier, som bruges ude omkring på virksomhedens anlægsopgaver, og man arbejder løbende på at substituere produkter med problematiske stoffer med mindre farlige alternativer. Dan Jord A/S har i den forbindelse gjort brug af Center for Cirkulær Kemis (CCK) tilbud om 25 timers gratis rådgivning.

Dan Jord A/S er en anlægsentreprenørvirksomhed med hovedsæde i Riisskov ved Aarhus. Virksomheden har siden 1993 været et selvstændigt datterselskab i Aarsleff-koncernen. Samlet set beskæftiger Dan Jord A/S ca. 200-250 medarbejdere, afhængig af årstiden. Hovedparten af dem er timelønnede inden for fagområderne jord, kloak, anlægsgartner og brolægger. Omkring 40 medarbejdere er funktionæransatte ingeniører, bygningskonstruktører, jordbrugsteknologer mv.

Dan Jord A/S bruger Dansk Kemidatabase til at holde styr på de kemikalier, som bruges ude omkring på virksomhedens projekter. I databasen er kemikalierne mærket med grå, gule og røde prikker efter farlighed. En grå prik betyder, at produktet er mindre farligt og forholdsvist harmløst. To gule prikker betyder, at produktet er farligt og kræver opmærksomhed og værnemidler. Tre røde prikker betyder, at produktet er meget farligt og indeholder skadelige stoffer.

Direkte adgang til database gennem app

På større projekter er der fællesindkøb af kemikalier. Det er også muligt at hente udvalgte kemikalier på lageret. Endelig er de biler, som skal ud på mindre opgaver, forsynet med et kemikalie-kit. Udfordringen i forhold til at styre, hvad der bruges af kemikalier i virksomheden er de produkter, som medarbejderne køber i byggemarkeder, fordi de står og mangler det til at udføre en opgave her og nu.

- Alle med en arbejdstelefon har installeret appen Ziik. Her er der lagt et link ind til databasen. På den måde kan vores folk hurtigt finde ud af om det produkt, de står med i hånden i byggemarkedet er registreret i databasen, og hvilken farvekode det pågældende produkt har, fortæller Hanne Aarup, der er arbejdsmiljøkoordinator hos Dan Jord A/S.

I de situationer hedder vejledningen fra Dan Jord A/S, at medarbejderne altid skal vælge det mindst farlige produkt, og at de altid skal overveje om det er muligt at finde et mindre farligt produkt, hvis det er mærket med tre røde prikker. Der er planer om at indarbejde et stregkodemodul i appen, så det bliver endnu nemmere for medarbejderne at tilgå databasen.

Rådgivning gav gode ideer på bordet

Dan Jord arbejder løbende med at substituere de mest problematiske produkter. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, ser man på, om det er muligt at optimere metoder og arbejdsgange, så produkter bliver mere sikre at arbejde med for medarbejderne.

Dan Jord A/S har i forbindelse med sit substitutionsarbejde gjort brug af CCK’s tilbud om 25 timers gratis rådgivningstimer.

- Normalt går man jo ud og køber rådgivning til at løse nogle helt afgrænsede opgaver. I vores tilfælde havde vi kun enkelte konkrete kemikalier, vi gerne vil substituere, så vi har brugt nogle af de gratis rådgivningstimer timer til at tale med CCK’s konsulenter om substitution i et bredere perspektiv. Så selvom vi ikke brugte alle de 25 timer, og der ikke kom et egentligt substitutionsprojekt ud af det, så er der kommet nogle ideer på bordet, som vi selv kan handle på fremover, siger Hanne Aarup.

For eksempel er Dan Jord A/S nu gået i gang med at undersøge, om det er muligt at bruge kun én leverandør, som kan levere omkring 90 % af de produkter, der bruges i virksomhedens arbejde, da det kunne være en måde at holde endnu bedre styr på kemikalieindkøbene.