Center for Cirkulær Kemi hjælper substitution i gang hos Danfoss

Substitution tager tid, og det kan være svært for virksomhederne at finde ressourcerne til det. Hos Danfoss i Nordborg har man brugt tilbuddet om gratis rådgivningstimer fra Center for Cirkulær Kemi (CCK) til at sætte processen godt i gang.

Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, produktion og udvikling af mekaniske og elektroniske komponenter samt systemløsninger. Virksomhedens mest kendte produkt er termostater til varmeregulering, men Danfoss har også en bred produktportefølje inden for mobilhydraulik, sol- og vindenergi samt fjernvarme og fjernkøling.

Danfoss har mere end 37.000 medarbejdere (september 2021) i den samlede koncern. Heraf omkring 5.300 ansatte i Danmark. Hovedsædet ligger i Nordborg på Als, hvor Danfoss også har noget af sin produktion.

En sund proces

Ronald S. Oechsle er EHS Engineer og miljøkoordinator hos Danfoss Power Solutions, der blandt andet udvikler og producerer hydrauliske løsninger. Gennem et nyhedsbrev fra Miljøstyrelsen blev han opmærksom på, at CCK kunne tilbyde 25 gratis rådgivningstimer til substitution af farlige kemikalier.

- Vi har længe ønsket at komme i gang med opgaven, men det har været svært at trække de nødvendige ressourcer ud af organisationen, så det var et tilbud vi godt kunne bruge til at sætte processen ordentligt i gang, siger han.

Ronald S. Oechsle gennemgik sammen med CCK-ekspert Kim Due Clemmensen, der er Cand. Scient i biokemi og seniorkonsulent i Joblife, listen over registrerede kemikalier og prioriterede dem efter farlighed. Herefter udvalgte de en række kemikalier, og Kim Due Clemmensen gik i gang med at kontakte leverandørerne for at høre om de kunne levere mindre farlige alternativer. Det arbejde er ikke helt færdigt endnu (december 2021), men det er lykkes at finde et substitutionsforslag til en maling, der indeholder et kræftfremkaldende stof, med et langt mindre farligt produkt.

- Når vi finder et alternativt produkt skal vores produktionsteknikere teste om det kvalitetsmæssigt lever op til Danfoss’ kriterier. Hæfter det lige som godt som det gamle produkt? Beskytter det lige så godt i mod sollys? Er der noget vi vil slække på? Og hvad vil vores kunder sige til det - vil vi fx få reklamationer? Men det er en sund proces at komme igennem, siger Ronald S. Oechsle.

Det er langtfra altid, at det lykkes at finde egnede alternativer til den farlige kemi, men så er der andre ting man kan gøre for at mindske risikoen for medarbejderne. Her peger Kim Due Clemmensen på formen af produktet. Kan man fx i stedet for en aerosolspray få det samme produkt som en smøreolie eller en pasta i stedet, så produktet ikke forstøver og spreder sig i arbejdsmiljøet?

Sanering er det første skridt

Kim Due Clemmensen afholder kurser om substitution. Her igennem er han i kontakt med mange typer af virksomheder, og en af de anbefalinger han ofte giver handler om at sanere kemikalierne, fx i forbindelse med udarbejdelsen af den lovpligtige kemiske arbejdspladsvurdering. Hos Danfoss i Nordborg er man godt i gang med saneringen, og det bør andre virksomheder også komme i gang med, mener Kim Due Clemmensen.

- Hvis man gerne vil i gang med substitution, så er saneringen det rigtige sted at starte. Det er mit indtryk, at der står rigtigt mange farlige kemikalier på lagrene ude omkring på virksomhederne. Mange af dem bruges ikke længere, men de får lov til at stå og udgøre en risiko for spild eller påkørsel. Disse kemikalier er måske blevet helt glemt, eller også repræsenterer de en værdi, fordi de engang er blevet indkøbt til et bestemt formål, men det rigtige er nu engang at få dem afleveret til et godkendt affaldsanlæg, der kan håndtere den farlige kemi, siger han.