DGNB-standarden er en driver for substitution af kemiske stoffer i byggeriet

Som den første bygning i Danmark blev Gladsaxe Company House i 2015 tildelt DGNB-Platin certificering

Center for Cirkulær Kemi har kvalitetssikret kemi-kriteriet i den reviderede udgave af certificeringsordningen DGNB for bæredygtigt byggeri. ”Vi ser flere og flere bygherrer, som tager det meget alvorligt, og som bruger DGNB som specifikt værktøj til at have fokus på kemi og substitution af kemiske stoffer i byggeriet,” siger Lau Raffnsøe, der er teknisk direktør i Green Building Council Denmark, som driver ordningen herhjemme.

Green Building Council Denmark arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Det er en non-profit medlemsorganisation, der blandt andet driver certificeringsordningen DGNB for bæredygtigt byggeri. DGNB-certificeringen stammer fra Tyskland, og bogstaverne DGNB er en forkortelse af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

Den første danske version af DGNB-certificering blev lanceret i foråret 2012. I dag er ca. 90 byggerier i Danmark DGNB-certificeret, fra børnehaver og hospitaler til kontorbyggerier og etageejendomme.

En revideret udgave af DGNB-standarden forventes at blive taget i brug i efteråret 2020, blandt andet den del, som handler om krav til kemi i byggeprodukter. I forbindelse med revisionen kontaktede Green Building Council Center for Cirkulær Kemi, og bad en af centerets kemi-specialister om at gå kriteriet efter i sømmene. Center for Cirkulær Kemi tilbyder virksomheder og organisationer inden for byggeri, emballage samt fødevarer og proces 25 timers gratis rådgivning om substitution af problematiske kemiske stoffer.

""

 

 

 

 

DGNB er er den mest udbredte certificeringsordning for bæredygtigt byggeri i Danmark og benyttes af ca. 20 % af større byggeprojekter i DK, jf. Byggefakta 2020

Vigtigt med præcise beskrivelser

Kemi-kriteriet i DGNB-standarden består af 45 forskellige indikatorer, der hver i sær evaluerer en særlig produkttype, fx indendørs maling eller korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner. Der arbejdes med op til fire kvalitetsniveauer for hver indikator.

- Jeg har som de fleste andre byggefolk ikke så meget forstand på kemi. Så det har været meget værdifuldt, at få en fagperson fra Center for Cirkulær Kemi indover til at kvalitetssikre kriterierne. Det er vigtigt, at beskrivelserne er præcise og indeholder de rigtige referencer, så både producenter, bygherrer og andre i værdikæden tydeligt kan forstå, hvad det er for nogle krav, de skal leve op til. Det har været rigtigt brugbart for os, da det er her, vi kan flytte branchen i en mere bæredygtig retning, siger Lau Raffnsøe, der er teknisk direktør hos Green Building Council Denmark.

""

På Gladsaxe Company House er der blandt andet anvendt en mekanisk samling af dele, hvor skruer erstatter lim, og bolte erstatter svejsning. Det betyder, at bygningen kan skilles ad og delene genbruges.

En driver for substitution

Formålet med kriteriet er at give incitament til substitution af kemi i byggeriet ved enten at vælge byggeløsninger, så der undgås brug af særligt problematiske produkttyper eller vælge andre mindre problematiske produkter. Lau Raffnsøes erfaring med DGNB-certificeringen er, at kriteriet for substitution af kemi, er en overskuelig metode for bygherrer til at stille krav om brug af kemi i udbudskrav.

Han mener, at det bæredygtige byggeri i Danmark stadig er i sin spæde start, og at det til dels hænger sammen med, at der ikke findes mange folk i byggeriet med kompetencer både inden for kemi og byggeprodukter. Samtidig er det en noget konservativ branche, hvor der er en tendens til at bruge velafprøvede materialer og produkter, selvom der er findes mere miljørigtige alternativer på markedet. Her har DGNB vist sig, at være en vigtig løftestang.

- Certificeringen er en driver for substitution af skadelig kemi, og den bliver det mere og mere. Vi ser flere og flere bygherrer, som tager det meget alvorligt, og som bruger DGNB som specifikt værktøj til at have fokus på kemi og substitution i byggeriet. Og det kan både være substitution, hvor man vælger løsninger uden kemi, anden ikke-skadelig kemi eller produkter, der kan yde den samme funktion, siger Lau Raffnsøe.

Brug for rådgivning?

Hør mere om jeres mulighed for gratis rådgivning ved at kontakte Birgitte Holm Christensen fra NIRAS på telefon: 6011 4289 eller e-mail: Obfuscated Email.