Power-to-X: Fra biogas til grøn metanol

Den danske virksomhed Nordalim har med lidt indledende bistand fra Center for Cirkulær Kemi (CCK) fået undersøgt om det kan betale sig at substituere fossilt baserede råvarer med grøn metanol omdannet fra biogas.

Virksomheden Nordalim producerer lim til brug ved produktion af spånplader. Nordalims anlæg er placeret på Aarhus Havn med et større procesanlæg og lagerfaciliteter.

Limproduktionen er baseret på metanol og urea. Metanol er en organisk forbindelse, der er klassificeret som alkohol. Det bruges blandt andet som brændstof og opløsningsmiddel. Væsken syntetiseres oftest fra fossil naturgas - en proces, der er afhængig af fossile brændsler og energikilder. Virksomheden anvender omkring 55.000 tons metanol om året.

Nordalim overvejer, hvordan deres produktion - primært råvarerne - kan indgå i en grøn omstilling og CCK har i den forbindelse ydet 25 timers gratis rådgivning. Nordalim har selv finansieret hovedparten af analyserne efterfølgende med bidrag fra Aarhus Vand og Haldor Topsøe.

Biogas fra renseanlæg

Det er i dag muligt at indkøbe grønne råvarer, der ikke er baseret på naturgas og olie. De er dobbelt så dyre som de fossilt baserede, og det kan ikke betale sig for Nordalim at substituere den ’sorte’ metanol, før kunderne begynder at efterspørge en grøn løsning eller at markedsprisen på de grønne råvarer bliver reduceret væsentligt.

I stedet foretog CCK en indledende power-to-X-analyse, hvor ideen var at bruge biogas fra Marselisborg Renseanlæg til at producere grøn methanol til erstatning for den metanol, som Nordalim i dag køber, og som er baseret på naturgas og olie.

Power-to-X er en samlebetegnelse for teknologier, der omdanner vedvarende energi til forskellige typer af CO2-neutralt, syntetisk brændstof.

Lovende projekt skrinlagt indtil videre

Der var tale om et ambitiøst projekt, som efter den indledende screening krævede yderligere analyse for at få belyst de tekniske og økonomiske konsekvenser af et sådant skift. Derfor indgik Nordalim i et samarbejde med NIRAS, Aarhus Vand og Haldor Topsøe for at undersøge om projektet kunne realiseres.

- Teknologisk og økonomisk så det lovende ud, men for at det er økonomisk interessant for Aarhus Vand at sælge biogassen til methanol produktion, er der behov for at se på afgiftsstrukturen, således at salg af biogas til grøn methanol produktion kan konkurrere med salg af el og varme. Henvendelser til Energistyrelsen bekræftede, at den nye løsning ville udnytte både kulstof og CO2 langt bedre end ved en gasmotor, men lovgivningen er ikke indrettet efter dette. Derfor måtte projektet skrinlægges indtil videre, forklarer Erik C. Wormslev, der er udviklingschef, Klima, Energi og Ressourcer hos NIRAS og en af eksperterne i Center for Cirkulær Kemi.