Mere viden om substitution hos Sanistål bidrager til bedre dialog i værdikæden

Center for Cirkulær Kemi har afholdt to temadage for grossist- og servicevirksomheden Sanistål. Virksomheden kan bruge indholdet fra temadagene flere steder i organisationen til gavn for både kunder, miljø og arbejdsmiljø.

Sanistål er en dansk grossist- og servicevirksomhed, der sælger et bredt sortiment af artikler og materialer til industrien – herunder til byggeri-, fødevareindustri- og emballagevirksomheder. Virksomheden har 36 butikker rundt omkring i landet, 4 datterselskaber i Danmark, Letland, Litauen og Polen og beskæftiger 1200 medarbejdere i Danmark og i udlandet.

Ud af virksomhedens ca. 310.000 varenumre, der blandt andet omfatter stål og metaller, VVS, værktøj og elektronik, findes der også et stort udvalg af kemiske produkter inden for flere forskellige kategorier som for eksempel fugning, tætning og lim, maling og træbeskyttelse, rengøringsmidler, smøremidler og fedt.

Kend din kemi

Som grossist befinder Sanistål sig et centralt sted i værdikæden i forhold til substitution af problematiske stoffer: På den ene side er de i dialog med producenter af de kemiske produkter og på den anden side skal de være rustet til at kunne rådgive deres kunder og leve op til krav om at kunne levere produkter med mindre skadelige kemiske stoffer.

Hvis de hos Sanistål oplever ændringer i markedet og i efterspørgslen af fx de kemiske produkter er det vigtigt, at de er i løbende dialog med producenterne, så kundernes ønsker kan imødekommes. Desuden oplever Sanistål, at især deres store kunder i højere grad stiller krav i forbindelse med indkøb af kemikalier. Det kan fx være krav om, at kemikalierne ikke må indeholde LOUS-stoffer (Listen over uønskede stoffer), stoffer fra kandidatlisten, miljøskadelige stoffer og KRAN-stoffer (Kræft, Reproduktion, Allergi og Nervesystem skadende stoffer). Det betyder, at medarbejderne hos Sanistål skal være ”godt klædt på” med viden og indsigt i det kemiske område.

I den forbindelse har Center for Cirkulær Kemi i 2020 afholdt to online-temadage for et udvalg af Saniståls medarbejdere med titlen ”Kend din kemi”, hvor formålet var at tilføre viden på det kemiske område. Temadagene havde blandt andet fokus på kemi-lovgivning, sikkerhedsdatablade, faremærkning på etiketterne, substitution og stoflister samt en dialog om hvilke grønne krav kunder kan stille og hvilke muligheder Sanistål har for at hjælpe deres kunder i den sammenhæng.

Dot Søe er afdelingschef for Produktsikkerhed, Miljø & CSR hos Sanistål. Hun mener, at temadagene har givet et godt udbytte.

- Vi er i forvejen meget opmærksomme på de farlige stoffer og med lovkrav om fx kemisk APV hos vores kunder og en stigende efterspørgsel fra især de store koncerner blandt vores kunder er det nødvendigt, at vi har så meget viden som muligt, siger hun.

- På temadagene fik vi gennemgået nogle helt centrale områder og begreber på en klar og meget forståelig måde. Og så har vi fået en fantastisk præsentation ud af det, som vi kan bruge internt i virksomheden fremover. Samtidig blev vi gennem cases bekræftet i, at de tendenser vi selv ser i markedet lige nu er rigtige, siger Dot Søe.

Ryd op og substituér

På den ene af temadagene deltog projektchef Dan Viuf Christiansen. Han hjælper blandt andet Saniståls kunder med at få styr på kemien og reducere de farlige stoffer i forbindelse med den dokumentation de skal udarbejde i forhold til den kemiske APV (Arbejdspladsvurdering).

- Vi hjælper blandt andet vores kunder med at analysere, om det er muligt at konvertere produkter med farlig kemi til alternative produkter, der kan nogenlunde det samme. Eller måske kommer vi frem til, at de kan bruge en rensevæske i stedet for tre forskellige, og på den måde reducere antallet af forskellige produkter. Vi rydder op, og simplificerer kemien. Det er også det Arbejdstilsynet siger: Ryd op og substituér. Herefter bliver dokumentationen nemmere for vores kunder, for det er kun de farlige stoffer, der skal dokumenteres.

- Farlige stoffer er dog meget komplekse og det kræver en masse viden, for hvad er et farligt stof i forhold til en kemisk APV-dokumentation? Temadagen gjorde, at vi er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi analyserer stofferne. For eksempel ved vi nu mere om faremærker, risikosætninger, sikkerhedssætninger og hvad det er for nogle stoffer vi særligt skal kigge efter, siger Dan Viuf Christiansen.

Indhold på temadagene hos Sanistål:

  • Kort om Center for Cirkulær Kemi
  • Kemi og substitution
  • Substitution – redskaber og hjælpemidler
  • LOUS, Kandidatlistestoffer mv.
  • Hvad er CAS-numre og MAL koder?
  • Hvordan læses et sikkerhedsdatablad (SDS)? Gennemgang af to eksempler.
  • Hvordan overholder I loven omkring udlevering af SDS?
  • Hvad kræver kunderne –hvilke grønne krav stiller de?

 

Årsager til substitution

Årsager til substitution

Fra ”Redegørelse. Skadelige kemikalier som barriere for den cirkulære økonomi”. Miljøstyrelsen, 2019