Emballage

Hver borger i Danmark bruger 154 kg emballager om året. EU estimerer for eksempel, at 95 % af plastemballagers værdi går tabt, fordi det kun bruges en gang. Det giver store økonomiske tab for nogle fraktioner. Tabet svarer til 70-105 mia. euro om året i EU.

Der produceres næsten 1 mio. tons emballageaffald om året og særlig i forhold til plast er der stort potentiale for at øge genanvendelsen, som ligger på ca. 35%. Fokus på substitution af kemi vil kunne bidrage med at indfri en del af dette potentiale.

EU’s handlingsplan for en cirkulær økonomi har fokus på at øge genanvendelsen af affaldsmaterialer. I 2030 skal 75 % af al emballageaffald genanvendes. 55 % af plastemballagen skal genanvendes i 2025. Hvis emballagen indeholder skadelige stoffer, vil genanvendelsen af emballageaffaldet ofte vanskeliggøres, da der er risiko for, at stofferne migrerer over i for eksempel fødevarer. Aktuelt er der både i Danmark og i EU fokus på udfasning af de organiske fluorerede stoffer, der er i fødevareemballage af pap og papir, da nye undersøgelser viser, at disse stoffer er skadelige for mennesker.

Du kan tilgå case-historierne via boksen til ventre.