Envases Europe løfter kompetencerne og er klar til at substituere

Publiceret 29-10-2021

Med rådgivning fra Center for Cirkulær Kemi (CCK) har emballageproducenten Envases Europe fået tilført ny viden og indsigt i metoder, som betyder, at de nu selv har kompetencerne til at udfase og substituere uønsket kemi i arbejdsmiljøet.

Envases Europe A/S ejes af det mexicanske selskab Envases og producerer årligt mere end én mia. konservesdåser i blik og aluminium til fødevareindustrien i et utal af faconer til blandt andet fisk, mælkepulver og kød. Envases Europe beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere i Danmark, og har fabrikker i Skive, Løsning, Hjallerup, Hedensted og Odense, hvor også virksomhedens store trykkeri er placeret. Derudover har Envases Europe for nyligt opkøbt en hollandsk emballagefabrik, samt en tysk emballageproducent med fabrikker i Tyskland, Schweiz, Østrig, Ungarn og England.

Substitution kræver kompetencer

Hanne Bertelsen blev ansat på fabrikken i Odense i 2020 som arbejdsmiljø- og miljøkoordinator, og en af hendes opgaver er at udarbejde kemisk APV for alle processer, en opgave man endnu ikke rigtig var gået i gang med på det tidspunkt, hvor hun blev ansat.

Hanne Bertelsen, der er en ud af fire såkaldte kemiredaktører, bemærkede, at arbejdet med kemiske APV ikke førte til nogen videre substitution af miljø- og arbejdsmiljøproblematiske stoffer, som koncernen ellers har sat sig som mål.

- Det er ikke så svært at beskrive selve processerne i en kemisk APV, men at substituere kræver en vis viden og indsigt i, hvad det er for nogle kemikalier man bruger og ikke mindst en metode og værktøjer til at gribe det rigtigt an, siger Hanne Bertelsen, der besluttede sig for at styrke teamets kompetencer.

CCK kontaktede Hanne Bertelsen i en anden sammenhæng, og her blev hun opmærksom på, at det var muligt at få 25 timers gratis rådgivning fra CCK om substitution

- Vi diskuterede, hvad der kunne være af behov og kom frem til at vi skulle have en temadag om substitution, men det faglige indhold skulle holdes på et niveau, så det også kunne give mening for ikke-kemikere. På den måde kunne vores ufaglærte og det administrative personale også være med. Det blev en meget fin dag, CCK skruede sammen til os, hvor vi blandt andet lærte at gå tilbage til vores leverandører og at bruge forskellige databaser på nettet. Og så resulterede temadagen i en køreplan, fortæller Hanne Bertelsen.

God database og rådgivning gav resultater

Envases Europe har købt adgang til Avichems kemikaliestyringsløsning Chemical Online Service (COS), der både indeholder dokumentstyring, viden om kemi, overblik over kemikalielovgivningen samt værktøjer til at opnå renere produkter og renere miljø. Når Envases Europe får et nyt kemikalie ind i virksomheden sørger Avichem for, at oplysningerne på sikkerhedsdatabladet bliver oprettet i databasen. Med systemet kan de fire kemiredaktører derfor trække forskellige lister ud af databasen.

Ud af de ca. 1200 kemikalier, som Envases Europe har registreret i COS, blev der trukket en liste med ca. 125 kemikalier ud, som man ønsker at udfase eller substituere.

- Ud fra vores liste hjalp konsulenterne fra CCK os inden for de 25 gratis rådgivningstimer med at give forslag til alternativer for otte kemikalier. Vi har derfor både fået et fagligt løft og en metode, som betyder, at vi nu selv kan gå i gang med at udfase og substituere uønsket kemi i arbejdsmiljøet. Samtidig har vi fået nogle konkrete forslag til kemikalier, som kan fases ud af produktionen. Det er et stort arbejde, men nu har vi taget de første skridt, fortæller Hanne Bertelsen.

Blandt de kemikalier som CCK fandt alternativer til var et flussmiddel til lodning, en ruststop-spray, en håndrens, en hudcreme, en luftfrisker og aftørringsservietter.