Fødevarer og proces

Ifølge Landbrug & Fødevarer svarer den samlede fødevareklynges bidrag til Danmarks samlede indkomst til 5,5 pct. af BNP. Fødevareklyngen eksporterede for 166,4 mia. kr. i 2017, og omkring 75% af den samlede produktion afsættes i udlandet.

Den danske fødevarebranche har løbende arbejdet med reduktion af kemikalier i produktions-flowet. Alligevel er der stadig et stort kemikalieforbrug, som enten kan reduceres eller erstattes med andre mindre farlige kemikalier eller med nye metoder. Især de høje krav til hygiejne i produktionsområderne og specifikke kundekrav betyder, at der anvendes store mængde kemikalier til rengøring.

Du kan læse case historierne fra Nørager Mejeri og FOSS via boksen øverst til venstre, og flere er under udarbejdelse.