Fødevarer og proces

Ifølge Landbrug & Fødevarer svarer den samlede fødevareklynges bidrag til Danmarks samlede indkomst til 5,5 pct. af BNP. Fødevareklyngen eksporterede for 166,4 mia. kr. i 2017, og omkring 75% af den samlede produktion afsættes i udlandet.

Den danske fødevarebranche har løbende arbejdet med reduktion af kemikalier i produktions-flowet. Alligevel er der stadig et stort kemikalieforbrug, som enten kan reduceres eller erstattes med andre mindre farlige kemikalier eller med nye metoder. Især de høje krav til hygiejne i produktionsområderne og specifikke kundekrav betyder, at der anvendes store mængde kemikalier til rengøring.

Du kan læse case-historierne via boksen øverst til venstre, og flere er under udarbejdelse.