Carlsberg fik hjælp til at opspore uønsket indholdsstof

08-12-2021

Center for Cirkulær Kemi (CCK) har hjulpet Carlsberg med en litteraturgennemgang af mulige kilder til uønsket indholdsstof fundet i lav koncentration inden åbningen af bryggeriets revolutionerende vandgenindvindingsanlæg i Fredericia.

Carlsberg har etableret et nyt anlæg, der skal genanvende 90 procent af procesvandet på Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Det danske bryggeri bliver dermed verdens mest vandeffektive. Erfaringerne fra projektet skal bidrage til, at Carlsberg kan nå målet om nul vandspild på bryggerierne i 2030. Carlsberg forventer at spare 500 millioner liter vand om året. Dermed bliver vandspild stort set elimineret på det danske bryggeri. Vandforbruget vil blive halveret fra 2,9 liter vand pr. liter øl til 1,4 liter vand pr. liter øl.

Vandgenindvindingsanlægget i Fredericia vil også nedbringe bryggeriets energiforbrug med 10 procent gennem produktion af biogas som et restprodukt og recirkulation af varmt vand.

Vandgenindvindingsanlægget er et partnerskabsprojekt initieret gennem det offentligt-private partnerskab DRIP (Danish partnership for Resource and water efficient Industrial food Production). Ingeniørvirksomheden NIRAS har været rådgiver på projektet.

Procesvandet er rent nok til, at det kan drikkes, men det vil blive brugt til rengøring af produktionsfaciliteterne.

Undervejs i projektet har Carlsberg gjort brug af CCK’s tilbud om 25 timers gratis ekspertbistand. CCK har hjulpet Carlsberg med at opspore eventuelle kilder til et uønsket indholdsstof, der på et tidspunkt viste sig i en meget lav koncentration.

CCK ydede bistand til en litteraturgennemgang af mulige kilder til stoffet, herunder mulige pre-cursors, så opsporingen også kunne omfatte disse. CCK tilrettelagde også en gennemgang af sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatablade redegør ofte kun for indholdsstoffer, der forekommer i koncentrationer over 1%. Men for at være på forkant ville Carlsberg finde ud af, om stoffet forekom i mindre mængder end det. Derfor hjalp CCK også med at formulere en henvendelse til Carlsbergs leverandører af råvarer, hjælpestoffer og rengørings-/desinfektionsmidler.

- Det har været meget givtigt at have CCK’s eksperter med i projektet. De har været gode til at sparre med os, tænke kreativt og finde den relevante litteratur. Og så har det været en stor hjælp at få formuleret et præcist udkast til en leverandørhenvendelse, siger Susanne Pedersen, der er Environment manager i Carlsberg Supply Company Danmark A/S.