FOSS vil finde alternativer til borsyre i bakterieprøver

FOSS udvikler højteknologiske analyseinstrumenter, som sikrer og forbedrer fødevarekvaliteten, fra råmateriale til færdigt produkt, blandt andet i mælk
FOSS udvikler højteknologiske analyseinstrumenter, som sikrer og forbedrer fødevarekvaliteten, fra råmateriale til færdigt produkt, blandt andet i mælk

Den danske koncern FOSS substituerer løbende problematiske stoffer i sit produktsortiment. Senest har borsyre været under luppen. Borsyre bruges til rehydrering af bakterie-kontrol-prøver - prøver, der anvendes til daglig kontrol af et instrument, der måler bakterier i mælk. Center for Cirkulær Kemi har hjulpet med at indkredse og udpege mulige alternativer.

FOSS blev stiftet i 1956 af ingeniør Nils Foss. I begyndelsen fremstillede virksomheden udstyr til at måle vandindhold i korn. I dag udvikler FOSS højteknologiske analyseinstrumenter, som sikrer og forbedrer fødevarekvaliteten, fra råmateriale til færdigt produkt, så der opstår mindre tab og bedre udbytte. Koncernen har hovedsæde i Hillerød og har salgs- og serviceafdelinger i 32 lande globalt med ca. 1.500 medarbejdere.

De bedste alternativer til borsyre?

FOSS sælger også reagenser til brug i instrumenterne. Disse består af mange forskellige kemikalier. Virksomhedens compliance-folk holder løbende øje med, om der er stoffer, som det er på tide at substituere.

Det var for eksempel tilfældet, da en rehydreringsvæske, der anvendes til bakterieholdige prøver, blev udtaget til kvalitetsforbedring. Væsken anvendes på centralmejerier i hele verden til at vedligeholde et instrument, der kan måle bakterieindholdet i mælk.

- Når vi skal lave sådan et produkt om, ser vi naturligvis på, hvilke komponenter det består af, og om der indgår kemi, som optræder på de forskellige lister over problematiske stoffer. I dette tilfælde indeholdt det oprindelige produkt borsyre, der stadig er tilladt at bruge, men som er på REACHs kandidatliste. Derfor var der ønsker fra især vores nordiske kunder om at få det substitueret. Opgaven bestod altså i at finde et alternativ til borsyre, en bakteriostatisk agent, der er karakteriseret ved, at den ikke slår bakterierne ihjel, men hindrer dem i at formere sig, fortæller Stine Garder Jensen, der er kemiingeniør i FOSS’ afdeling Product Engineering R&D, som varetager vedligeholdelse af produktporteføljen.

Viden om andre brancher

FOSS kontaktede Center for Cirkulær Kemi (CCK) og fik 25 timers gratis rådgivning til at indkredse og pege på mulige erstatninger, som ikke er optaget på kandidatlisten. Arbejdet resulterede i en rapport, hvor de fundne alternativer hver især er forsynet med blandt andet CAS-numre, bemærkninger og grad af egnethed fra ”Uegnet” til ”Sandsynligvis egnet”. På den baggrund blev der fundet frem til et alternativ, som laboratorieteknikerne hos FOSS nu er gået i gang med at teste.

- Vi fik en rigtig god dialog med konsulenterne fra CCK om, hvad der findes af bakteriostatiske stoffer, og hvad der karakteriserer dem. Det var også godt at tale med nogen, der bruger nogle andre værktøjer, end dem vi selv benytter os af, og som har erfaring med, hvilke stoffer man bruger, og hvad der er problematisk og/eller velegnet i andre brancher. Man kan jo godt komme til at se ret ensidigt på det, når man sidder med sine egne branche-briller på. Samtidig fortalte konsulenterne mig om PubChem-databasen, som jeg ikke kendte i forvejen, men hvor der ligger en masse gode oplysninger om kemikalier. Så vi har bestemt fået ny viden ind, siger Stine Garder Jensen, der peger på, at en substitutionsproces kræver en del ressourcer internt på tværs af virksomheden.

Kunder efterspørger substitution af uønskede stoffer

- Udover min egen afdeling er vores compliance-afdeling involveret, da det typisk er dem, der opdager, når noget er problematisk at bruge. Service er også med og et hold laboratorieteknikere. Marketing bliver også involveret, så de kan forklare kunderne, hvis de nu skal til at gøre tingene på en anden måde. Substitution af problemetisk kemi er noget især vores nordiske kunder efterspørger. Hvor lang tid en substitutionsproces typisk tager, kan være svært at sige. Der kræver mange tests at blive sikker på, at produktet virker lige så godt, som det plejer og ikke forstyrrer noget andet, men man kan nå langt på et par måneder, siger Stine Garder Jensen.

PubChem databasen

PubChem er en gratis online database over kemiske molekyler og deres aktivitet i biologiske assays. Databasen vedligeholdes af National Center for Biotechnology Information under National Library of Medicine, som er en del af de amerikanske National Institutes of Health.