Nørager Mejeri indkøber en lavere koncentration af salpetersyre til rengøring

Nørager Mejeri har specialiseret sig i hvide oste, som de producerer 17.000 tons af om året

Substitution af farlige kemikalier handler ikke altid om at skifte dem ud med mindre farlige alternativer. Løsningen kan også være at bruge mindre af det eller indkøbe det i lavere koncentrationer. Nørager Mejeri fortsætter med at bruge salpetersyre til deres procesrengøring, men nu skal det indkøbes i en lavere koncentration. Det er både en fordel for arbejdsmiljøet og for miljøet, da fx risikoen for spild og ulykker med syren reduceres.

I fødevareindustrien – herunder på mejerierne - stilles der meget høje krav til både fødevarekvaliteten og i særdeleshed til hygiejnen omkring produktionen. Det gælder ikke mindst selve produktionsanlæggenes tank- og rørsystemer, som skal rengøres flere gange i døgnet for at fjerne rester af produkter og evt. bakterier fra produktionen for at opretholde et højt hygiejneniveau.

Nørager Mejeri

På de fleste mejerier rengøres produktionsanlæggene ved hjælp af CIP-metoden (Cleaning In Place), hvor der anvendes en flerfaset proces, som indeholder både brug af syrer, baser og varmt vand. Metoden bruges også på Nørager Mejeri, der er en del af Nordex Food - et privatejet, dansk mejeriselskab. Nørager Mejeri beskæftiger ca. 140 medarbejdere. Mejeriet har specialiseret sig i hvide oste, som de producerer 17.000 tons af om året, hvoraf størstedelen bliver eksporteret. De hvide oste produceres på ko, - fåre- og/eller gedemælk, med forskelligt fedtindhold og som bløde, cremede eller faste oste.

Fra ’Ætsende’ til ’Giftig’

Som mange andre mejerier anvender Nørager Mejeri salpetersyre til CIP-rengøringen. Syren leveres til mejeriet i en 52 % koncentration i 1000 liters palletanke. I juni 2018 blev det besluttet, at klassificeringen for salpetersyre skulle ændres og i maj 2020 opdaterede EU ”Listen over harmoniseret klassificering og mærkning”. Salpetersyre i koncentrationer over 26 % skiftede i den forbindelse status fra at være klassificeret ’Ætsende’ og ’Oxiderende’ til ’Giftig’.

Når et kemikalie rykker op i ’gift-klassen’ udløses en række administrative og praktiske konsekvenser for virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger det pågældende kemikalie: Der skal indsendes en såkaldt giftmeddelelse til de ansvarlige myndigheder. Samtidig er kemikaliet omfattet af opbevaringsreglerne for giftige stoffer.

Det betyder, at det skal opbevares aflåst, og der skal sættes sikkerhedsskilte op med dødningehoved-piktogrammet på. I praksis betyder det, at palletankene med salpetersyren skal opbevares i et kemikalierum, som aflåses, så uvedkommende ikke har adgang til det.

Lavere koncentration

Det er ikke kun det ekstra papirarbejde og de særlige krav til opbevaring, der har fået Nørager Mejeri til at se sig om efter alternativer til 52 % salpetersyren. Det var også tanken om, at den pludselige tilstedeværelse af dødningehoved-piktogrammet på mejeriets område ikke passede ind i mejeriets selvforståelse som producent af fødevarer. Derfor kontaktede mejeriet Center for Cirkulær Kemi med spørgsmålet: Er det muligt at udfase salpetersyren eller at reducere koncentration og mængder?

CCK’s eksperter vendte tilbage med et forslag om at erstatte den høje koncentration af salpetersyren med en lavere koncentration på under 26 %. Det betyder, at den anvendte salpetersyre ikke længere har den giftige klassificering. Dermed falder krav om giftmeddelelse og særlig opbevaring bort. Samtidig kan mejeriet fastholde brugen af salpetersyre, som udover at være et effektivt rengøringsmiddel, også har en smørende effekt på tanke og rør, så de ikke ruster. Dermed sker der ikke en yderligere nedslidning af produktionsanlægget, som kan være omkostningstung ved en substitution til et helt andet kemikalie, som ikke har samme effekt.

En ombygning hjælper på vej

Forslaget løste flere problemer på én gang, men det skabte også et nyt, da den lavere koncentration af salpetersyren optager dobbelt så meget fysisk plads på mejeriet i forhold til den høje koncentration. Nørager Mejeri oplever imidlertid vækst i disse år og er i gang med en større udvidelse. Løsningen blev derfor at etablere tanke til salpetersyren i forbindelse med udbygningen.

Syren skal derfor fremover påfyldes automatisk fra en tankbil til en stor tank på mejeriet. På den måde fjernes de manuelle håndteringer, der tidligere var fx fra truckkørsel med palletankene med syren og ved at palletankene ikke længere manuelt skal åbnes og håndteres for at dosere syren fra palletanken. Alt dette til fordel for arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der skal transportere og manuelt håndtere syren - og for miljøet da fx risikoen for spild og ulykker med syren reduceres.

Dette er et godt eksempel på, at der er mange forhold at tage hensyn til, når et kemikalie skal substitueres/reduceres, da et skifte kan have vidtrækkende konsekvenser på andre områder i produktionen end lige det kemiske.

- Det har været fint at se nærmere på den farlige kemi på mejeriet, da det er et område, som både myndigheder og andre interessenter vil have større og større fokus på fremover efterhånden som kravene øges, siger Jan Larsen, der er EHS-koordinator på Nørager Mejeri.

Nørager Mejeri arbejder med fødevaresikkerhed efter HACCP-principperne, og mejeriet er certificeret efter standarderne BRC, IFS og RSPO.