Ny rapport: Inspiration og gode eksempler om substitution i Europa

Publiceret 19-12-2019
Nyhed

Hvad kan vi lære af vores europæiske nabolande om substitution af skadelig kemi? Det har det internationale konsulenthus PNO undersøgt for Center for Cirkulær Kemi. Resultatet er den nye rapport ”Chemicals in Europe” og den er fuld af gode eksempler og anbefalinger, som danske virksomheder, organisationer og myndigheder kan lade sig inspirere af.

Rapporten afdækker blandt andet, hvordan andre lande arbejder med substitution af kemi på nationalt niveau, og hvilken rolle de europæiske brancheorganisationer spiller i den sammenhæng. Og så optræder der i rapporten over 50 konkrete eksempler på, hvordan virksomheder inden for fx byggeri og emballage har substitueret kemi, udviklet nye produkter uden skadelig kemi eller samarbejdet om innovation. Fra vægge af tekstilaffald i Holland til papiremballage uden plastic i Belgien.

- Formålet med rapporten og dens mange konkrete eksempler er at vise, hvad der sker i vores nabolande, så vi alle kan blive inspireret til at arbejde for at udfase skadelig kemi, siger Astrid Marie Berg, NIRAS, der er projektleder i Center for Cirkulær Kemi. Centeret er netop sat i verden af Miljøstyrelsen for at skabe opmærksomhed på miljø- og sundhedsskadelig kemi, og hvordan den skadelige kemi kan udfases.

Udover de mange konkrete eksempler indeholder rapporten en række anbefalinger og kaster samtidig lys over, hvad det er for nogle faktorer, der driver innovation og substitution af skadelig kemi.

- Der er en udbredt opfattelse af, at det er regulering og lovgivning, der både driver og begrænser udviklingen på området. Den nye rapport viser dog, at også andre såkaldte ”pull og push”-faktorer har betydning for innovation og substitution. Det handler blandt andet om strukturer på markedet, ny viden om risici, ny teknologi og dynamikker på tværs af værdikæden, siger Astrid Marie Berg, der håber, at både virksomheder, organisationer og myndigheder vil tage rapportens eksempler og anbefalinger til sig og bruge dem i fremtidige substitutionsprojekter.

Selve rapporten foreligger på engelsk og er suppleret af et forord samt en fyldig sammenfatning på dansk med rapportens væsentligste anbefalinger. Det skal bemærkes, at rapporten ikke vurderer de beskrevne cases og metoders bæredygtighed og om de er direkte overførbare til en dansk kontekst, ligesom deres bæredygtighed ikke eksplicit er vurderet.

Hent rapporten