Ny redegørelse med katalog: Undgå at skadelige kemikalier forhindrer cirkulær økonomi

Publiceret 17-12-2019
Nyhed

Skadelige kemiske stoffer udgør en stor potentiel barriere for den cirkulære økonomi. Skal denne barriere overvindes, er det nødvendigt med blandt andet nye tiltag og samarbejder i værdikæden. Det viser en ny redegørelse, som Miljøstyrelsens Center for Cirkulær Kemi netop har udgivet. Redegørelsen indeholder blandt andet et katalog over anbefalinger til både virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder.

Den nye redegørelse, der er udarbejdet af NIRAS for Center for Cirkulær Kemi, handler om konkrete stoffer, som potentielt kan udgøre en barriere for genanvendelse. Redegørelsen har særligt fokus på byggebranchen og emballageindustrien, da de to områder tegner sig for en stor andel af den samlede danske affaldsmængde, hhv. 40 % og 10 %. Samtidig stilles der i begge brancher særlige krav til kvalitet og indholdsstoffer i de anvendte materialer, hvilket har betydning for muligheder og incitament til at genbruge og genanvende materialer.

Redegørelsen viser, at den barriere, som miljø- og sundhedsskadelige kemikalier udgør, hænger uløseligt sammen med og forstærker andre barrierer for den cirkulære økonomi. Derfor bør de ses og løses i sammenhæng: Skal de kemiske barrierer reduceres, forudsætter det nye tiltag og samarbejder i værdikæden – særligt i krydsfeltet mellem affaldshåndtering og produktudvikling og mellem offentlige og private aktører. Barriererne skal overvindes ved at sætte ind fra flere sider – både når ressourcerne er nye, og når de er affald.

Udover en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af skadelige kemikalier som barriere for den cirkulære kemi indeholder redegørelsen også et katalog over anbefalinger til både virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder for at undgå skadelig kemi i genanvendte råmaterialer.

Redegørelsens analyse og konklusioner bygger på kvalitative interview med medarbejdere fra 28 virksomheder, 10 brancheorganisationer, 3 affaldsselskaber og 3 myndigheder samt data fra 108 besvarelser fra virksomheder og myndigheder på en spørgeskemaundersøgelse.

Se redegørelsen