Ny hjemmeside: Her er de hormonforstyrrende stoffer i EU

Publiceret 04-08-2020
Nyhed

Miljøstyrelserne i Danmark, Belgien, Frankrig, Holland og Sverige har lanceret en ny hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer.

Hormonforstyrrende stoffer har længe ligget højt på kemikaliedagsordenen blandt politikere, forskere og i befolkningen. Danmark er internationalt førende på området for at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.

Nu har Miljøstyrelsen i samarbejde med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige lanceret en ny hjemmeside med lister over hormonforstyrrende og potentielt hormonforstyrrende stoffer i EU.

Hjemmesidens tre lister

Formålet med hjemmesiden er at udbrede kendskabet til hormonforstyrrende stoffer og at øge gennemsigtigheden og samarbejdet på tværs af lovgivninger, hvor hormonforstyrrende stoffer kan indgå. Hjemmesiden indeholder tre lister:

Liste I giver et overblik over alle de stoffer, som allerede er konkluderet som hormonforstyrrende i EU.

Liste II giver et overblik over de stoffer, som er ved at blive undersøgt for, om de er hormonforstyrrende i EU.

Liste III giver et overblik over de stoffer, hvor nationale myndigheder har vurderet, at de har hormonforstyrrende effekter, men hvor der endnu ikke eksisterer en EU-regulering. Liste III indeholder indtil videre ni stoffer, der alle er sat på af Miljøstyrelsen.

Find hjemmesiden her: Endocrine Disruptor Lists.