Bliv klogere på substitution og PFAS

Publiceret 11-12-2020
Nyhed

Center for Cirkulær Kemis velbesøgte online-årskonference om substitution af PFAS’er ligger nu i en samlet pakke med optagelser af præsentationerne og medfølgende slides. Få den nyeste viden og konkrete cases om substitution.

Stofgruppen PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) har tilsammen flere hundrede vidt forskellige anvendelser og er siden 1940’erne blevet brugt i et utal af produkter: Regntøj, gryder og stegepander, fastfood-emballage, kosmetikprodukter, møbler, tekstiler, tæpper, maling, solpaneler, byggematerialer osv. De mange nyttige anvendelsesmuligheder til trods har de perflourerede stoffer vist sig at have en lang række skadelige effekter på mennesker og miljø.

PFSA’erne står nu over for et EU-begrænsningsforslag, der er planlagt til at træde i kraft i 2025. Arbejdet med udfasning af PFAS-forbindelser er allerede i gang hos myndigheder, producenter og brugere, men det er ikke nogen nem øvelse. OECD vurderer, at der findes mere end 4.700 PFAS’er.

PFAS-temaet blev taget op på Center for Cirkulær Kemis årskonference, der blev afholdt online den 3. december med mere end 100 tilmeldte deltagere, heriblandt virksomheder, myndigheder og organisationer. De blev vidne til en perlerække af præsentationer fra fagfolk, der på hver deres måde beskæftiger sig med substitution af både PFAS’er og andre problematiske stoffer.

Virksomhederne trækker den grønne vogn

Magnus Løfstedt, der er kontorchef for Kemikalieenheden i Miljøstyrelsen, understregede i sin indledning, at substitution og bæredygtig brug af kemikalier er et højaktuelt emne.

- Substitution og cirkulær økonomi er noget man har talt om i mange år, men det er blevet lidt ved snakken. Det har ændret sig. Hvor det for få år siden var Miljøstyrelsen, der prøvede at skubbe den grønne vogn fremad, så er det min fornemmelse, at det nu er virksomhederne, der trækker vognen, og os i Miljøstyrelsen der prøver at følge med, så godt vi nu kan.

- OECD forventer, at virksomheder inden for klima og grøn omstilling vil være de sektorer, der spås den højeste økonomiske vækst i de kommende år. At gøre kemikalierne sikrere og mere bæredygtige er en nødvendighed, men det er også stor økonomisk mulighed for de europæiske virksomheder. Incitamentet til substitution er på plads, og det vil blive boostet af initiativerne, der ligger i EU-Kommissionens strategi for bæredygtig brug af kemikalier, sagde han.

Se og hør hele perlerækken af præsentationer

Vi har optaget og samlet alle præsentationerne i film og slides. Du finder hele pakken her 

  • Velkomst, ved Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsens kemikaliekontor
  • Introduktion til Center for Cirkulær Kemi, ved Astrid Berg programleder og chefkonsulent, NIRAS
  • En brændende platform, ved funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen
  • Succesfuld substitution - case om udfasning af PFAS i brandslukningsskum, ved Søren Herskind, brandchef i Københavns Lufthavn
  • Succesfuld substitution - case om Scandi Bygs rejse med substitution af PFAS og andre uønskede kemikalier, ved Thomas Sørensen, HSE Koordinator, Scandi Byg. (Let forringet lydkvalitet).
  • Miljømærkning som redskab til substitution af PFAS og andre uønskede kemikalier, ved Lisbeth Engel Hansen, kriterieudviklingschef hos Miljømærkning Danmark.
  • Safe and sustainable design, ved Xenia Trier, Det Europæiske Miljøagentur