CCK’s seminarer om substitution inspirerer brancherne

Publiceret 29-03-2020
Nyhed

Center for Cirkulær Kemi afholdt den 25. februar 2020 det første af en serie inspirationsseminarer om substitution af de uønskede kemiske stoffer. De mange oplæg og diskussioner gav gode input til, hvordan vi får sat fokus på substitution og får aktiveret virksomheder og organisationer til at komme i gang med at få fjernet/erstattet de farlige stoffer.

Som en del af inspirationsseminaret havde deltagerne på forhånd meldt sig til én af tre workshops, der handlede om henholdsvis emballage, byggeri og fødevarer. Meldingerne fra de tre workshops viser, at substitution dækker over andet og mere end at udskifte ét stof med et bedre alternativ, og at udfordringerne ofte er komplekse og ikke mindst meget forskellige fra branche til branche.

Den rene plast bliver ”kannibaliseret”
Inge Werther, der er seniorkonsulent inden for bæredygtighed, ressourcer og cirkulær økonomi hos NIRAS, var tovholder i emballageworkshoppen.

- Vi havde to meget spændende oplæg fra Plastindustrien og fra Coop, som viste, at der to niveauer mht. til plastemballage. Der er fødevareemballager, som vi har rimeligt godt styr på, fordi der er et direktiv, hvor der stilles en masse krav til, hvordan man skal dokumentere, at den genanvendte plast kan bruges til ny fødevarekvalitet. Og så er der den plast, som ikke er fødevarekvalitet. Her findes der ikke lovgivning, og der er ikke krav til migrationstests eller med hensyn til, hvilke stoffer man skal være særligt opmærksom på, fortæller Inge Werther.

- Det betyder, at en ganske god kvalitet PET-emballage, som ikke har indeholdt fødevarer, i dag indgår i den pulje plast, som bliver downcyclet til materialer, vi kun kan bruge til at lave urtepotter og affaldsposer af, fordi ingen tør købe den, siger hun.

Som eksempel nævner hun emballage til plejeprodukter som hudcremer eller shampoo. Hvis producenterne ønsker at bruge genanvendt plast er de henvist til at bruge genanvendt plast af fødevarekvalitet, så de er sikre på kvaliteten af den genanvendte plast.

- På den måde ”kannibaliseres” der på plast af fødevarekvalitet, da den tages ud af fødevare-loopet. Så der ligger også en teknologisk udfordring i at kunne udsortere fx shampooflasker, så man undgår at downcycle dem, fortæller Inge Werther og peger på at man er i gang med at udvikle den type teknologi.

Keep it simple
I byggeriworkshoppen var det Lone Hedegaard Mortensen, Civilingeniør, ph.d. og Solvejg Qvist, ekspertisechef begge fra NIRAS, som styrede debatten efter at Lau Raffnsøe, Green Building Council og HSEQ-direktør Carsten Bisgaard, BMI Danmark havde holdt deres oplæg. Og selvom deltagerne talte alt fra producenter til entreprenører og arbejdsmiljø- og miljøfolk, så sporede de to tovholdere en klar tendens.

- Deltagerne gav udtryk for en stor vilje til at ”komme ud over stepperne” uden nødvendigvis at lave kæmpestore projekter ud af det. Keep it simple - selv små tiltag tæller, som at skifte til et vaskemiddel med færre kemikalier til at affedte sine maskiner, siger Lone Hedegaard Mortensen.

- Jeg synes også, at der var en stemning af ,at alle virksomheder i værdikæden gerne vil være arbejde med at få den problematiske kemi ud af produkter og processer i byggeriet. Det handler jo både om at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder med produkterne og et sundt og godt indeklima for brugerne efterfølgende, men også at der generelt er kommet et mind-set, som handler om at vi både skal bygge nyt og rive det gamle ned på en forsvarlig og bæredygtig måde. Man føler ikke længere, at man får noget trukket ned over hovedet, og det er meget positivt, siger Solvejg Qvist.

Mange barrierer i fødevareindustrien
I den sidste af de tre workshops var repræsentanter fra fødevareindustrien samlet for at tale om muligheder og barrierer for substitution. Her kunne deltagerne først høre salgschef Jens Ole Jensen fra Novadan fortælle, hvordan Novadan som leverandør prøver at finde bæredygtige løsninger til rengøring og desinfektion i fødevareindustrien. Dernæst fortalte miljøspecialist Mette Schulin-Zeuthen om Danish Crowns målrettede arbejde med løbende at sætte fokus på substitution af ønskede kemiske stoffer.

-Fødevareindustrien er bundet af mange ydre rammer, som gør det sværere at substituere kemi end så mange andre brancher. På den ene side er der en striks lovgivning og på den anden side er der kundernes krav til fødevaresikkerhed, siger seniorkonsulent Gitte Lindhard fra Joblife, som også repræsenterer Center for Cirkulær Kemi.

- En af pointerne fra workshoppen var, at leverandørerne skal være helt up front med hensyn til kommende lovgivning. De skal i god tid holde sig orienteret om, om der fx er ny lovgivning på vej, som forbyder særlige indholdsstoffer. Og så skal de være gearet til hurtigt at kunne omstille deres produktion. Samtidig er en tæt dialog med aktørerne i værdikæden meget afgørende, så fx producenterne er klar til at levere, når nye regler træder i kraft, så markedet kan imødekommes, siger Gitte Lindhard.

Den efterfølgende diskussion viste, at branchen bestemt har viljen til at substituere problematisk kemi, men også at der efterspørges specialistviden og information om støttemuligheder.

- Her kan virksomhederne fx se nærmere på Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Programmet giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, som kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi. I 2020 er der afsat 134 mio. til den slags projekter, fortæller Gitte Lindhard.

Hent præsentationerne i PDF-format fra dagen og bliv inspireret