Søg statsstøtte til substitution af problematisk kemi

Publiceret 27-03-2020
Nyhed

Har du en god idé inden for udvikling af ny miljøteknologi? Så er der nu åbent for at søge om tilskud til projekter inden for vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

Har du en god idé inden for udvikling af ny miljøteknologi? Så er der nu åbent for at søge om tilskud til projekter inden for vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet.

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, som kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

Der er i alt ca. 134 mio. kr. i 2020 til tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Det er en forudsætning for statens tilskud, at ansøgerne medfinansierer projektet.

Vil du vide mere så klik her