Ny CCK-analyse: Virkemidler til substitution og cirkulær kemi

Publiceret 20-11-2020
Nyhed

Center for Cirkulær Kemi (CCK) har netop udgivet analyserapporten ”Afgifter og lukkede kredsløb”, der undersøger udvalgte virkemidler til fremme af substitution og cirkulær økonomi. For at gøre resultaterne så håndgribelige som muligt, fokuserer analysen på én produktgruppe med relation til byggeriet, nemlig køkkener.

Hvilke virkemidler er de mest effektive, hvis en branche skal bevæge sig i en retning med mere fokus på substitution og cirkulær kemi? Det undersøger CCK i en ny analyse, hvor der stilles skarpt på to virkemidler: Afgifter og lukkede kredsløb. Som eksempel har man udvalgt køkkener som produktgruppe. I analysens forord understreger forfatterne , at det ikke skal ses som udtryk for, at køkkenfremstilling er mere problematisk end så mange andre produktområder.

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen er der gennemført en række kvalitative interview med virksomheder i køkkenfremstillingsbranchen. Disse interview viser, at mange virksomheder i branchen har erfaringer med substitution og cirkulær økonomi. Det er primært indsatser, der har været motiveret af hensyn til arbejdsmiljø, reduktion af udledninger og effektivisering af produktionsprocesser.

Analysen viser også, at virksomhederne er interesserede i at gennemføre yderligere substitutioner eller cirkulære tiltag, men også at de har brug for klare incitamenter, hvis de skal investere tid og ressourcer i konkrete indsatser.

Analysen viser, at man generelt i branchen er skeptisk ift. afgifter som virkemiddel til at fremme substitution og cirkulær økonomi. Analysen peger på, at en afgift har størst potentiale til at fremme substitution, hvis:

  • Afgiften målrettes de konkrete stoffer, der ønskes udfaset.
  • Der findes alternative, mindre skadelige produkter/stoffer på markedet, der performer tilfredsstillende.
  • Afgiften påvirker prisen nok til at give producenten incitament til substitution eller til at påvirke slutbrugerens købsbeslutning.

På kort sigt vurderer virksomhederne , at der ikke er det store potentiale i lukkede kredsløb i form af tilbagetagningsordninger for køkkener, da brugte køkkener på nuværende tidspunkt har lav genanvendelsesværdi. Hvis tilbagetagning af køkkener skal skabe værdi, kræver det, at der udvikles køkkener, der fra start er designet med henblik på genbrug og genanvendelse af materialer og komponenter.

Til gengæld har virksomhederne gennem de senere år mærket en klar stigning i kundernes krav til og interesse for bæredygtige produkter. Særligt stiller de professionelle bygherrer stadigt højere krav til bæredygtighed, ofte gennem krav om mærkningsordninger, certificeringer eller anden dokumentation. For brancheaktørerne giver denne form for efterspørgsel det stærkeste incitament for handling.

I det øjeblik fx udfasning af bestemte kemikalier eller øget genanvendelse bliver eksplicitte krav eller forventninger fra kunderne og markedet, vurderer virksomhederne, at det vil have en mærkbar effekt i hele værdikæden.

Læs hele analysen her