Center for Cirkulær Kemi afholder årskonference den 3. december 2020, 10-14, ONLINE

Publiceret 28-10-2020
Nyhed

Substitution af PFAS: Hvad gør man, når et forbud rammer en stofgruppe?

Ny lovgivning er en af de stærkeste drivere for substitution af skadelig kemi. Stofgruppen af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) står over for et EU begrænsningsforslag, der er planlagt til at træde i kraft i 2025. Forbuddet vil have konsekvenser for virksomheder i mange forskellige brancher og i alle led i værdikæden. Arbejdet med udfasning af PFAS-forbindelser er allerede i gang hos myndigheder, producenter og brugere, og i løbet af dagen vil vi belyse substitution af problematiske kemiske stoffer fra flere forskellige vinkler. Mød myndigheden, forskeren og slutbrugeren og få viden og inspiration med hjem til din egen virksomhed.


Læs mere og tilmeld dig her