Renover sikkert

Publiceret 11-08-2021
Nyhed

Renover sikkert – ny hjemmeside gør det nemt at finde farlige stoffer i gamle byggematerialer, før du går i gang!

Illustration fra Renover-sikkert

Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller kan være en hindring for genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer og udgør en risiko for arbejdsmiljøet i renoveringsprojekter.

Hjemmesiden RENOVER-SIKKERT.DK er et visuelt opslagsværk, som gør det nemt at finde frem til de byggematerialer, der kan indeholde asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller, når der skal lægges en plan for genanvendelse eller bortskaffelse af byggematerialer. Med en sikker renovering undgår du, at sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer bliver en del af materialestrømmen, og at aftagere, ansatte, kunder og naboer bliver udsat.

Hjemmesiden er udviklet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg og ligger her: https://renover-sikkert.dk