Få op til 25 timers gratis rådgivning om substitution af uønskede stoffer

Publiceret 24-02-2021
Nyhed

Der er hjælp at hente for små og mellemstore virksomheder, der mangler den nødvendige inspiration, viden og værktøjer til at substituere uønskede stoffer fra deres produkter eller processer. Hos Center for Cirkulær Kemi (CCK) er det nu muligt at få op til 25 timers gratis rådgivning.

Tilbuddet gælder virksomheder og organisationer inden for byggeri, emballage samt fødevarer og proces.

Meget forskellige behov

Behovene for rådgivning er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. Derfor laves der i hvert forløb en skræddersyet model, der passer til virksomheden eller organisationen. Konsulenterne fra CCK kan blandt andet hjælpe med viden om substitution, fx hvilke af stofferne der arbejdes med, som er særligt farlige, og de kan hjælpe med at pege på mindre skadelige alternativer.

CCK hjælper også med at afdække virksomhedens mulighed for at få udviklingsstøtte til større substitutionsprojekter. Der kan også være tale om inspiration til, hvordan virksomheden kommer i gang med selve substitutionsprocessen.

Værdifuld rådgivning

Flere virksomheder har allerede benyttet sig af tilbuddet. CCK har blandt andet kvalitetssikret kemi-kriteriet i den reviderede udgave af certificeringsordningen DGNB for bæredygtigt byggeri.

- Jeg har som de fleste andre byggefolk ikke så meget forstand på kemi. Så det har været meget værdifuldt, at få en fagperson fra Center for Cirkulær Kemi ind over til at kvalitetssikre kriterierne. Det er vigtigt, at beskrivelserne er præcise og indeholder de rigtige referencer, så både producenter, bygherrer og andre i værdikæden tydeligt kan forstå, hvad det er for nogle krav, de skal leve op til. Det har været rigtigt brugbart for os, da det er her, vi kan flytte branchen i en mere bæredygtig retning, siger Lau Raffnsøe, der er teknisk direktør hos Green Building Council Denmark. Læs hele historien.

Også grossist- og servicevirksomheden Sanistål har gjort brug af tilbuddet om rådgivning i form af online-temadage for et udvalg af Saniståls medarbejdere.

- På temadagene fik vi gennemgået nogle helt centrale områder og begreber på en klar og meget forståelig måde. Og så har vi fået en fantastisk præsentation ud af det, som vi kan bruge internt i virksomheden fremover. Samtidig blev vi gennem cases bekræftet i, at de tendenser vi selv ser i markedet lige nu er rigtige, siger Dot Søe er afdelingschef for Produktsikkerhed, Miljø & CSR hos Sanistål. Læs hele historien her.

Kontakt Center for Cirkulær Kemi

Hør mere om jeres mulighed for gratis rådgivning: Kontakt Birgitte Holm Christensen fra NIRAS på telefon: 6011 4289 eller e-mail: Obfuscated Email. Besøg også Center for Cirkulær Kemis hjemmeside: cirkulærkemi.dk

CCK er er en del af aftalen ”Ny Fælles Kemiindsats”, som blev indgået mellem den tidligere regering og Folketinget den 17. november 2018. Centret finansieres af Miljøstyrelsen, og drives af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS.