Rapport: Værdikædesamarbejde er en nøgle til substitution

Publiceret 24-02-2021
Nyhed

Ny rapport fra Center for Cirkulær Kemi har undersøgt, hvad der skal til for at gøre værdikædesamarbejde om substitution og cirkulær økonomi til en succes for alle parter.

Værdikædesamarbejde som vej til substitution og cirkulær økonomi’ hedder en ny rapport, som Miljøstyrelsens Center for Cirkulær Kemi netop har udgivet. Rapporten bærer undertitlen ’Viden, inspiration og tips’ og indeholder fire eksempler, der konkret beskriver, hvordan samarbejde i værdikæden kan understøtte cirkulær økonomi og substituere skadelige kemiske stoffer.

De fire eksempler er byggevirksomheden Scandi Bygs brug af miljømærker som dialog-værktøj i værdikæden, udviklingen af Plastindustriens Designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballage, Partnerskab for Cirkulære Fødevarebakkers test af hvordan kødbakker kan genanvendes til nye kødbakker, samt GEAR-projektet (Generering og anvendelse af sekundære kemiske ressourcer), der har afdækket muligheden for at genanvende proceskemikalier fra medicinalindustrien i andre værdikæder.

Ingen fiks og færdig opskrift

Rapporten går blandt andet i dybden med, hvordan værdikædesamarbejder kommer i stand, hvilke motiver og forventninger, der former deltagernes engagement, hvilke barrierer der findes, og hvad der skal til for at samarbejdet skaber værdi for alle parter. I den overskuelige og meget tilgængelige rapport slås det fast, at der ikke findes én fiks og færdig opskrift på, hvordan et værdikædesamarbejde skal opbygges. Det skal formes efter netop de behov, udfordringer og målsætninger, som er relevante for de virksomheder, der indgår i samarbejdet.

Virksomheder og organisationer, der har deltaget i værdikædesamarbejde, udpeger dog i rapporten en række tips og spørgsmål, som er gode at følge og overveje, inden man giver sig i kast med det:

  • Afklar jeres behov, udfordringer og mål
  • Fokuser på værdiskabelsen og få ledelsen med
  • Find de gode samarbejdspartnere
  • Er der behov for ekstern hjælp?
  • Lav spilleregler for samarbejdet

De erfaringer, som punkterne bygger på, beskrives nærmere i rapportens kapitel fire.

Værdikædesamarbejde er et samarbejde mellem virksomheder, der befinder sig forskellige steder i et produkts eller materiales livscyklus. Samarbejdet vil ofte indbefatte aktører fra mere end to af værdikædens led. I denne rapport fokuseres på værdikædesamarbejde om substitution og cirkulær økonomi.

Hent rapporten her

Kontakt Center for Cirkulær Kemi, hvis I har brug for rådgivning eller facilitering af værdikædesamarbejde med henblik på at substituere skadelige kemikalier eller fremme den cirkulære økonomi. Birgitte Holm Christensen fra NIRAS på telefon: 6011 4289 eller e-mail: Obfuscated Email.

Har du spørgsmål til selve rapporten kan du kontakte Mikael Hallstrøm Eriksen Obfuscated Email.