Gratis guide og rådgivning: Kom godt i gang med substitution

Publiceret 01-01-2021
Nyhed

Mange små og mellemstore virksomheder vil gerne i gang med at substituere uønskede farlige kemiske stoffer fra deres produkter, men mangler den nødvendig viden og værktøjer til at føre projekterne ud i livet. Det er der imidlertid råd for: Center for Cirkulær Kemi (CCK) tilbyder 25 timers gratis rådgivning for virksomheder inden for brancherne/områderne Byggeri, Emballage og Fødevarer/proces og ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) har udgivet en guide i fem trin om substitution, som findes på deres hjemmeside.

Virksomheder i Danmark og i resten af EU udskifter i stigende grad problematisk kemiske stoffer/produkter med sikrere alternativer. Det er både en gevinst for virksomhederne, for miljøet, for medarbejdernes og for forbrugernes sikkerhed og helbred. Det er også et vigtigt element i den cirkulære økonomi.

Men hvordan griber man som virksomhed et substitutionsprojekt an på en systematisk måde? Hvis jeres virksomhed er inden for Byggeri, Emballage og Fødevarer, så har I gennem CCK mulighed for at få 25 timers gratis rådgivning og støtte til arbejdet.

CCK-rådgivning

Hør mere om jeres mulighed for gratis rådgivning ved at kontakte Birgitte Holm Christensen fra NIRAS på telefon: 6011 4289 eller e-mail: Obfuscated Email.

En anden mulighed er at hente ECHA’s guide ”Substances of concern: Why and how to substitute?” ECHA’s guide består af fem trin, der beskriver hvilke opgaver der skal løses på de enkelte trin, og hvor I kan søge mere viden og flere værktøjer.

Det vil typisk være på guidens trin 2 og 3, der handler om at finde og udvælge egnede alternativer, at virksomhederne vil få størst udbytte af de 25 gratis rådgivningstimer gennem CCK.

ECHA’s guide ligger her.

På ECHA’s hjemmeside findes guiden også i et overskueligt pfd-dokument. Her er det direkte link.

Guiden er på engelsk og målrettet små og mellemstore virksomheder.

ECHA’s 5 trins-guide i overskrifter

Trin 1: Lær dine stoffer og behov at kende

Dan jer et overblik over de problematiske stoffer, som I gerne vil have ud af produktionen.

Trin 2: Find alternativer

Når I har udvalgt og prioriteret stofferne, skal I se efter mulige alternativer. I denne fase skal I også beslutte jer for, hvilke interessenter der skal involveres i processen. Det kunne fx være jeres kemileverandører, jeres kunder, jeres indkøbsafdeling og udvalgte medarbejdere fra de aktuelle afdelinger, hvor substitutionen skal foretages.

Trin 3: Vurdér, sammenlign og udvælg

Når I har udarbejdet listen over mulige alternativer, skal I sammenligne stofferne og herefter beslutte, hvilke af dem der virker mest lovende/mindst farlige.

Trin 4: Afprøv, implementér og foretag forbedringer

Når I har udvalgt de(t) mest lovende alternativer, skal I planlægge pilot-test, implementering og løbende forbedring af jeres produkt og processer.

Trin 5: Inddrag værdikæden

Glem ikke at fortælle jeres kunder og leverandører, hvad I laver, da substitutionen også kan have konsekvenser for dem.