ECHA Kandidatlisten er i dag blevet udvidet med 8 nye stoffer

Publiceret 08-07-2021
Nyhed

Kandidatlisten indeholder nu 219 stoffer, som kan udgøre en risiko for mennesker og miljø, fordi de f.eks. er kræftfremkaldende, skadelige for forplantningsevnen eller hormonforstyrrende.

Læs hele nyhden her