Erstatning af PVC i specifikke produkter

Publiceret 09-07-2021
Nyhed

PVC udgør et problem i affaldsbehandlingen i Danmark. Nyt projekt afsøger muligheder for at substituere PVC med andre materialetyper. Derudover er der lavet en informationsindsats til forbrugerne, så de bliver i stand til at tage bevidste materialevalg i forbindelse med indendørs renovering.

Læs hele nyheden fra MST her