Om os

De næste tre år sætter en ny indsats under Miljøstyrelsen derfor fokus på at hjælpe danske virksomheder med at udskifte farlige kemikalier med bedre alternativer. Indsatsen kommer både forbrugere og arbejdstagere til gavn og skal også understøtte mere cirkulær økonomi.

Færre skadelige kemikalier og mere miljøvenlige produkter. Det er ambitionen for det nye Center for Cirkulær Kemi. Ved at reducere farlig kemi i virksomhedernes produktion skal det være lettere at genanvende materialer og dermed styrke den cirkulære økonomi. For nogle virksomheder kan arbejdet med substitution imidlertid være en kompliceret og ressourcekrævende proces.

Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS driver Center for Cirkulær Kemi  i samarbejde med Joblife (Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver, associeret med NIRAS), det hollandske konsulentfirma PNO Consulting og kommunikationsvirksomheden Invirke. Arbejdet bygger videre på et tidligere partnerskab kaldet ’Kemi i Kredsløb’, som Miljøstyrelsen har drevet i årene 2015-2018. Miljøstyrelsen er repræsenteret i centerets styregruppe og indgår derudover i tæt dialog med projektledelsen undervejs i forløbet. Det tætte samarbejde sikrer fremgang og opfyldelse af de i projektet fastsatte milepæle.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for, at din virksomhed kan få støtte og rådgivning fra Center for Cirkulær Kemi, er du velkommen til at kontakte Birgitte Holm Christensen fra NIRAS.

Ansvarlig for virksomhedskontakt

 • Birgitte Holm Christensen (NIRAS), M: 6011 4289, E: Obfuscated Email

Organiseringen af Center for Cirkulær Kemi

Styregruppe

Styregruppen har til opgave at koordinere aktiviteter og sikre samarbejdet  

Styregruppen består af:

 • Projektleder Astrid Berg (NIRAS), M: 6020 8064, E: Obfuscated Email
 • Maria Thestrup Jensen (Center for sikker kemi, Kemikalier, Miljøstyrelsen), Projektansvarlig 
 • Elisabeth Paludan (Center for sikker kemi,  Kemikalier, Miljøstyrelsen), Funktionsleder 
 • Camilla Damgaard (NIRAS), Afdelingsleder

Brancheansvarlige

 • Byggeri: Solvejg Qvist, civilingeniør og Lone Mortensen, civilingeniør, PhD
 • Emballage: Inge Werther, chefkonsulent og Rolf Pedersen,
 • Fødevarer og proces: Rolf Pedersen

Advisory board

Advisory Board skal inspirere og udfordre de aktiviteter, der igangsættes i Center for cirkulær kemi. 

 • Jacob Zeuthen, miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv
 • Carsten Greve, professor i public management and governance, CBS
 • Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI
 • Ron Weerdmeester, manager PNO Consulting
 • Anders Riisager, professor, DTU Kemi
 • Lone Mikkelsen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Mulighed for 1:1 rådgivning

Center for Cirkulær Kemi (CCK) tilbyder 25 timers gratis rådgivning for virksomheder inden for brancherne/områderne Byggeri, Emballage og Fødevarer/proces. Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for, at din virksomhed kan få støtte og rådgivning fra CCK, er du velkommen til at kontakte Birgitte Holm Christensen fra NIRAS. Birgitte kan kontaktes på telefon: 6011 4289 eller e-mail: Obfuscated Email