Værktøjer

På denne side kan du finde værktøjer, der kan hjælpe dig i en substitutionsproces.

Værktøj: Er der kandidatlistestoffer i dine artikler?

Ifølge EU’s kemikalieregulering skal virksomheder være i stand til at informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægt procent af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. På Miljøstyrelsens hjemmeside finder du en vejledning, der giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan du som forhandler kan finde ud af, om varerne indeholder kandidatlistestoffer.

Værktøjet er udviklet af Brancheforeningen Danske Byggecentre i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen.

Se værktøjet her

Listen over uønskede stoffer (LOUS)

Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) er Miljøstyrelsens signalliste og en vejledning til danske virksomheder om hvilke stoffer, de på længere sigt bør bruge mindre – eller helt stoppe brugen – af.

Hent LOUS listen

Miljøstyrelsens guide til Substitution

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om, hvilke fordele der kan ligge for din virksomhed i at arbejde med substitution. Der er links til forskellige tjeklister og idéer til, hvordan du evt. kan søge om tilskud til substitution i din virksomhed.

Gå til mst.dk

SIN list

Engelsksproget liste over problematiske stoffer baseret på REACH. Her kan der søges på et kendt indholdsstof eller en bestemt anvendelse for at få overblik over, hvordan det givne stof er reguleret.

Gå til SIN list

OECD substitution and Alternatives Assessment Tool Selector

En stor samling af værktøjer til hjælp med at finde alternativer til problematiske stoffer. I ”tool selector” kan du udvælge og sammenligne forskellige værktøjer og dermed finde det, som passer bedst muligt til din virksomheds situation.

Gå til Tool Selector

ECHA

Dansk hjemmeside på det Europæiske Kemiagenturs hjemmeside, hvor du kan søge på et konkret kemikalie og finde frem til den information som ECHA har registeret på stoffet.

Gå til ECHA's hjemmeside