Viden

""

Center for Cirkulær Kemi udgiver løbende analyserapporter og artikler samt anden relevant viden om substitution.

Rapporten ”Chemicals in Europe”, 2019
Hvad kan vi lære af vores europæiske nabolande om substitution af skadelig kemi? Det har det internationale konsulenthus PNO undersøgt for Center for Cirkulær Kemi. Resultatet er den nye rapport ”Chemicals in Europe” og den er fuld af gode eksempler og anbefalinger, som danske virksomheder, organisationer og myndigheder kan lade sig inspirere af.
Læs også Forord og executive summary på dansk 

Redegørelse Del 2: Skadelige kemikalier som barriere for den cirkulære økonomi , 2019
Denne redegørelse beskriver, hvordan og i hvilket omfang miljø og sundhedsskadelige kemikalier udgør en barriere for den cirkulære økonomi i relation til byggeri og emballage og peger på, hvad der skal til for at mindske eller fjerne barriererne.

Hazardous substances in plastics– ways to increase recycling”
Formålet med projektet er at skabe en vidensbase om, hvordan genanvendelse af plast kan øges uden at øge risikoen for udledning af farlige stoffer i miljøet. Nordisk Ministerråd, 2017 

Politisk aftale om ny Fælles Kemiindsats 2018-21, Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet, 2017