Viden

""

Center for Cirkulær Kemi vil løbende udgive analyserapporter og artikler samt anden relevant viden om substitution.

Politisk aftale om ny Fælles Kemiindsats 2018-21, Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet, 2017

Rapporten ”Hazardous substances in plastics– ways to increase recycling”
Formålet med projektet er at skabe en vidensbase om, hvordan genanvendelse af plast kan øges uden at øge risikoen for udledning af farlige stoffer i miljøet. Nordisk Ministerråd, 2017